Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU:n digi- ja datasäädökset pohjautuvat vuonna 2020 julkaistuun EU:n datastrategiaan. Sen tavoitteena on luoda yhtenäinen markkina datalle, jossa data voi liikkua vapaasti ja tuottaa mahdollisimman tehokkaasti hyötyä yrityksille ja julkisyhteisölle. Datastrategian pohjalta EU on käynnistänyt useita lainsäädäntöhankkeita.

Keskeisimmät digi- ja datasäädökset

Traficomin rooli digi- ja datasääntelyssä


Uusi EU-sääntely on tuonut monelle viranomaiselle uusia vastuita. Traficom toimii muun muassa datanhallinta-asetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena, digipalveluasetuksen pääasiallisena valvojana ja koordinaattoriviranomaisena sekä hoitaa muistakin säädöksistä tulevia tehtäviä.

Päivitetty