Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Internetissä toimii runsaasti palveluita, jotka tallentavat tai julkaisevat käyttäjien palveluun luomaa sisältöä. Verkkoalustat ovat tyypillinen esimerkki näistä palveluista. Tällä sivulla kerrotaan verkkoalustan käyttäjää koskevista säännöksistä 17.2.2024 alkaen, kun digipalveluasetus tuli voimaan.

Oikeus ilmoittaa laittomasta sisällöstä

Jos kohtaat verkossa sisältöä, tuotteita tai palveluita, joiden epäilet olevan laittomia, sinulla on oikeus ilmoittaa havainnostasi palvelun, eli verkkoalustan tai säilytyspalvelun tarjoajalle. Palveluntarjoajan on tarjottava helposti käytettävä menettely ilmoitusten vastaanottamiselle. Sinulla on oikeus saada palveluntarjoajalta:

  • vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta, jos liitit ilmoitukseesi yhteystietosi
  • tieto siitä, millaisen päätöksen palveluntarjoaja on tehnyt ilmoituksesi johdosta
  • tieto siitä, onko ilmoituksesi käsittelyyn tai päätöksentekoon käytetty automatisoituja välineitä.

Jos et ole tyytyväinen päätökseen, sinulla on oikeus hakea palveluntarjoajalta siihen muutosta. Verkkoalustan on tätä varten tarjottava käyttöösi tehokas ja maksuton sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä.

Minkälainen sisältö on laitonta?

Laittomuuden määrittelee kansallinen tai EU-lainsäädäntö. Traficom ei voi ottaa laittomuuteen kantaa. Laittomaksi sisällöksi on laissa määritelty esimerkiksi terrorismiin yllyttäminen, laiton vihapuhe, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset.
 

Eikö ongelma ratkennut palveluntarjoajan kanssa?

Jos olet ollut yhteydessä palveluntarjoajaan, mutta kohtasit ongelmia palveluntarjoajan menettelyssä, voit ottaa yhteyttä valvovaan viranomaiseen. Traficom on digipalveluasetuksen pääasiallinen valvoja, mutta tiettyjä velvoitteita valvoo kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutetun toimisto.
 

Sisällöntuottajana verkkoalustalla

Kun tuotat sisältöä verkkopalveluun, kannattaa aina tutustua palvelun ehtoihin ja toimia niiden mukaisesti. Tämän lisäksi on hyvä olla perillä sisällöntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista laajemmin. Tässä kerromme digipalveluasetuksen mukaisista vaatimuksista, jotka ovat voimassa 17.2.2024 alkaen. Alustajättien osalta sääntely tuli voimaan jo kesällä 2023. 

Kuka on sisällöntuottaja?

Sisällöntuottajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, kuten yritystä tai muuta yhteisöä, joka käyttää digipalveluasetuksessa määriteltyjä välityspalveluita, eli erityisesti tallennuspalveluita tai verkkoalustoja saattaakseen tietoa tai sisältöjä muiden käytettäväksi. Sisällöntuottaja voi olla esimerkiksi:

  • yksityishenkilö, joka julkaisee sosiaalisen median palvelussa omia sisältöjään, kuten valokuvia tai videoita tai tekee päivityksiä omaan profiiliinsa tai kommentoi muiden sisältöjä.
  • yritys, joka mainostaa tai myy tuotteitaan tai palveluitaan sosiaalisen median palveluissa tai ulkopuolisella verkon markkinapaikalla.

Sisällöntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

Tutustu tarkemmin:

Päivitetty