Millä perusteilla fi-verkkotunnus voidaan poistaa verkkotunnusrekisteristä?

Fi-verkkotunnuksen käyttäjä vastaa oman verkkotunnusrekisteröintinsä lainmukaisuudesta. Verkkotunnus ei saa loukata toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä. Traficom voi poistaa lainvastaisesti rekisteröidyn fi-verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä, jos verkkotunnus loukkaa toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä.

Traficom ei voi:

  • poistaa verkkotunnusta verkkosivujen sisällön perusteella
  • arvioida verkkosivuilla olevan sisällön lainmukaisuutta
  • määrätä verkkosivuston sisältöä poistettavaksi tai suljettavaksi.

Verkkosivujen sisällöstä voit tarvittaessa tehdä rikosilmoituksen poliisille. (Ulkoinen linkki)

Verkkotunnus voidaan poistaa suojatun nimen tai tavaramerkin haltijan vaatimuksesta seuraavissa tapauksissa:

Verkkotunnus voidaan poistaa verkkotunnusrekisteristä, jos rekisterissä on verkkotunnuksen käyttäjästä puutteelliset tai virheelliset tiedot, joita ei korjata määräajassa. Verkkotunnus myös poistetaan, jos tuomioistuin on niin määrännyt lainvoimaisella päätöksellä.

Verkkotunnuksen palauttaminen alkuperäiselle käyttäjälle

Jos verkkotunnus on siirretty toiselle taholle ilman käyttäjän suostumusta, verkkotunnus voidaan palauttaa sen alkuperäiselle käyttäjälle tämän vaatimuksesta. Siirto edellyttää vahvaa näyttöä siitä, että verkkotunnus on siirretty toiselle ilman alkuperäisen käyttäjän suostumusta.

 

FI-VERKKOTUNNUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET