Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Puhelinlaskultasi saat eritellyt tiedot liittymän käytöstä aiheutuneista maksuista. Saat myös tarkemman, puhelukohtaisen erittelyn erikseen pyytämällä.

Puhelinlasku erittelee puhelutyyppien määrät ja hinnat

Teleoperaattorin on aina eriteltävä maksutta ja ilman eri pyyntöä liittymän käytöstä aiheutuva lasku. Lain mukaan eriteltäviä puhelutyyppejä ovat ainakin 

 • paikallispuhelut ja kaukopuhelut
 • kansainväliset puhelut ja matkaviestinpuhelut
 • perusmaksut
 • tekstiviestit, kuvaviestit ja muut viestit
 • datasiirtopalvelut.

Laskuerittelyssä näet yleensä myös puhelujen tai viestien kappalemäärän sekä kokonaiskeston puhelutyypeittäin. Usein operaattorit jaottelevat puhelinlaskun erät myös eri kellonaikojen tai operaattoreiden mukaan. Jos olet oikeutettu johonkin alennukseen, esimerkiksi tiettyyn määrään ilmaista puheaikaa, myös tämä yleensä näkyy laskussa omana rivinään.

Vastaanotetut puhelut ja tekstiviestit näkyvät laskuerittelyssä vain siinä tapauksessa, että niistä on peritty maksu. Ilmaisnumeroihin soitetut puhelut tai ilmaistekstiviestit eivät näy laskuerittelyssä.

Laskuerittelystä saat tiedot maksupalveluista ja lisämaksullisista palveluista

Laskuerittelystä saat myös tiedot käyttämistäsi maksupalveluista ja lisämaksullisista palveluista. Erittely sisältyy aina puhelinlaskuun maksutta ja ilman eri pyyntöä. Laskuerittely ei sisällä tietoja maksuttomista palveluista tai sellaisia tietoja, jotka kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin.

Puhelinlaskussa on eriteltävä täydellisesti seuraavat palvelut:

 • maksupalvelut (mm. juoma- ja elintarvikeautomaatit, matkalippujen tilaaminen ja pysäköintilippu)
 • lyhytsanomapalvelut (mm. musiikkikappaleet, ohjelmistot, kännykkäpelit ja viihteelliset äänestykset)
 • puhepalvelut (numerotiedotus, taksin tilaaminen, viihteelliset äänestykset ja visailut)

Täydellisesti eriteltävien palveluiden osalta laskuerittelyllä tulee näkyä:

 • maksun määrä
 • maksun ajankohta (päivämäärä ja kellonaika)
 • maksun saaja (palveluntarjoajan nimi ja palvelunumero)

Palvelutyypeittäin eriteltävät palvelut:

 • keskustelulinjoihin rinnastuvat lyhytsanomapalvelut
 • keskustelulinjat, joiden palveluihin kuuluu yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa viestintää (esim. lisämaksulliset neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä hengelliset palvelut)

Puhelukohtainen erittely pyynnöstä

Voit saada operaattorilta tarkemman, yhteyskohtaisen erittelyn muistakin kuin puhelinlaskulle eritellyistä maksullisista yhteyksistä (esimerkiksi tavalliset puhelut ja tekstiviestit) erikseen pyytämällä. 

Yhteyskohtaisesta erittelystä näet jokaisen puhelun

 • alkamisajan
 • keston
 • puhelutyypin (esimerkiksi puhelu, tekstiviesti, datasiirto)
 • numeron, johon on soitettu.

Vastaanotetut puhelut ja tekstiviestit näkyvät yhteyskohtaisessa erittelyssä vain, jos ne ovat maksullisia.

Tilaajalle (liittymän omistaja) annettavassa yhteyskohtaisessa erittelyssä on peitetty puhelinnumeron kolme viimeistä numeroa. Palvelun käyttäjä (liittymän haltija) voi saada erittelyn täydellisenä. Yhteyskohtaisessa erittelyssäkään ei kuitenkaan saa näkyä maksuttomien palvelujen tietoja. 

Päivitetty