Päätökset verkkovierailulisämaksujen soveltamisesta

Neljä teleyritystä (DNA, Elisa, Moi Mobiili ja Telia) ovat hakeneet Traficomilta lupaa periä verkkovierailulisämaksuja 15.6.2017 jälkeen. Kaikki neljä teleyritystä hakivat myös poikkeusluvan uusimista keväällä 2018. Hakemusten pohjalta perusteet poikkeusluvan myöntämiselle täyttyivät kaikkien yritysten osalta molemmilla hakukerroilla.

Poikkeuslupa myönnetään, jos yritys osoittaa, että EU:n verkkovierailusäädännön noudattamisesta aiheutuu sille kohtuuttomia tappioita. Tappio on verkkovierailuasetuksen mukaan kohtuuton, jos se ylittää 3 % koko matkaviestinpalvelutoiminnan katteesta.

Kukin yritys on itse määritellyt ja perustellut hakemansa lisämaksut ja poikkeusluvat on myönnetty hakemusten mukaisesti. Kaikki yritykset osoittivat hakemuksissaan kuvaamillaan lisämaksuilla ja lisämaksujärjestelyillä, että ne eivät tulisi perimään lisämaksuja enempää kuin korkeintaan verkkovierailusta aiheutuvan nettotappion verran.

Yritysten hakemat ja niille myönnetyt enimmäislisämaksut ovat (ilman arvonlisäveroa):

DNA Oyj

  • Datakäyttö enintään 6,0 €/Gt (15.4.2018-31.12.2018) ja 4,5 €/Gt (1.1.2019-14.4.2019)

Elisa Oyj

  • Datakäyttö enintään 4,5 €/Gt (15.6.2018–14.6.2019)
  • Soitetut puhelut enintään 0,032 €/min
  • Lähetetyt tekstiviestit 0,01 €/kpl

Lisäksi edellytetään, että Elisa tarjoaa myös kotimaanhintaista datakäyttöä tietyn määrän sisältäviä liittymiä.

Moi Mobiili Oy

  • Datakäyttö enintään 6,0 €/Gt (15.6.–31.12.2018) ja 4,5 €/Gt (1.1.–14.6.2019)

Lisäksi edellytetään, että liittymiin sisältyy tietty minimimäärä kotimaanhintaista da-takäyttöä.

Telia Finland Oyj

  • Datakäyttö enintään 6,0 €/Gt (15.6.–31.12.2018) ja 4,0 €/Gt (1.1.–14.6.2019)
  • Soitetut puhelut enintään 0,032 €/min (ei kuluttajaliittymiin)
  • Vastaanotetut puhelut enintään 0,0091 €/min (ei kuluttajaliittymiin)
  • Lähetetyt tekstiviestit 0,01 €/kpl (ei kuluttajaliittymiin)

Lisäksi edellytetään, että kuluttajaliittymiin sisältyy tietty minimimäärä kotimaanhintaista datakäyttöä. Yritysliittymien osalta myös päiväkohtainen lisämaksu on mahdollinen tiettyihin liittymätyyppeihin.