Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

SMS Sender ID -tunnus

Tekstiviestejä kansalaisille lähettävä taho voi suojata oman SMS Sender ID tunnuksensa ja varmistua siitä, ettei mikään muu taho voi käyttää samaa alfanumeerista lähettäjätunnistetta lähettäessään tekstiviestejä suomalaisiin liittymänumeroihin. SMS Sender ID -tunnusten rekisteröintiä voi hakea Traficomilta.

Ennen SMS Sender ID -tunnuksen rekisteröinnin hakemista käyttäjän on selvitettävä, onko suunniteltu tunnus muotoa, jonka Traficom voi rekisteröidä. Jotta SMS Sender ID -tunnus voidaan suojata ja sen yksikäsitteinen käyttöoikeus voidaan myöntää, suojattavan tunnuksen tulee olla täsmälleen sama kuin Suomen yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) oleva SMS-viestejä lähettävän organisaation

  • toiminimi 
  • aputoiminimi tai
  • rinnakkaistoiminimi.

Suojattavan tunnuksen tulee täyttää myös standardin mukaiset muotovaatimukset. SMS Sender ID -tunnus on enintään 11 merkin pituinen. Erikoismerkkejä, mukaan lukien å, ä ja ö, käytettäessä hakijan on syytä tarkistaa palveluntarjoajaltaan ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä, toimiiko tunnus halutusti aiotussa käyttötapauksessa.

Osa Suomessakin käytössä olevista lyhytsanomapalvelukeskuksen sovellusrajapinnan protokollista tukee standardia suppeampaa merkistöä ja kansainvälisesti yhteensopiva merkistö on vieläkin suppeampi. Yleisesti kansainvälisessä liikenteessä suositeltavat merkit ovat 0-9, a-z, A-Z ja välilyöntimerkki. On myös hyvä huomata, että SMS Sender ID ei voi alkaa tai päättyä välilyöntimerkkiin eikä välilyöntimerkkejä voi olla useita peräkkäin.

Mikäli toiminimi, rinnakkaistoiminimi tai aputoiminimi sisältää välilyöntimerkkejä tai väliviivan, niitä ei ole pakko sisällyttää suojattavaan SMS Sender ID -tunnukseen. Lisäksi suojattavassa tunnuksessa a voi korvata merkin å tai ä, ja o voi korvata merkin ö, jos hakemuksen perusteena olevassa toiminimessä, aputoiminimessä tai rinnakkaistoiminimessä esiintyy näitä merkkejä. Koska toiminimet ovat yksilöiviä myös ilman yritysmuodon tunnusta Traficom voi rekisteröidä toiminimen ja rinnakkaistoiminimen SMS Sender ID -käyttöön myös ilman yritysmuodon tunnusta.

Hakija voi rekisteröidä tunnuksensa haluamallaan kirjasinkoolla. Esimerkiksi, jos hakijan aputoiminimi on OmaYritys, se voi hakea suojausta esimerkiksi tunnuksille OmaYritys, omayritys, Omayritys jne. Tarkoitus on, että rekisteröintiä haetaan vain yhdelle kirjoitusmuodolle. Rekisteröityyn SMS Sender ID -tunnukseen liitetään dedikoitu 19- alkuinen tekninen lyhytsanomapalvelunumero.

SMS Sender ID -tunnuksen rekisteröijän on lisäksi huomioitava, että rekisteröintiä seuraavan siirtymävaiheen jälkeen viestejä ei voi lähettää vastaanottajille enää ulkomailta yleisen ulkomaanrajapinnan kautta ja tätä kautta lähetetty liikenne estyy. Liikenne suojatulla SMS Sender ID -tunnuksella tulee tuoda verkkoon suomalaisten teleyritysten tarjoamien sovellusrajapintojen kautta.

SMS Sender ID -tunnuksen rekisteröintiprosessi perustuu Traficomin määräykseen 28 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta. Traficom suosittelee hakijaa tutustumaan myös kattavampaan ohjeeseen tekstiviestien lähettäjätiedon suojaamista.
 

SMS Sender ID -tunnuksen rekisteröiminen

Yrityksen valtuuttama henkilö voi hakea SMS Sender ID -tunnuksen rekisteröintiä täyttämällä tämän sivun alalaidan linkin kautta löytyvän hakemuslomakkeen. 

Hakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot:

  • yrityksen tai yhteisön nimi 
  • y-tunnus
  • ALV-tunnus
  • postitus- ja laskutusosoitteet 
  • yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite
  • suojattava SMS Sender ID -tunnus tai -tunnukset

Traficom perii rekisteröidystä SMS Sender ID -tunnuksesta liikenne- ja viestintäministeriön asettamaa vuosimaksua 200 euroa.

Päivitetty