Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

SMS Sender ID -tunnus

Tekstiviestejä kansalaisille lähettävä taho voi suojata oman SMS Sender ID -tunnuksensa ja varmistua siitä, ettei mikään muu taho voi käyttää samaa alfanumeerista lähettäjätunnistetta lähettäessään tekstiviestejä suomalaisiin liittymänumeroihin. SMS Sender ID -tunnusten rekisteröintiä voi hakea Traficomilta.

Ennen SMS Sender ID -tunnuksen rekisteröinnin hakemista käyttäjän on selvitettävä, onko suunniteltu tunnus muotoa, jonka Traficom voi rekisteröidä. Jotta SMS Sender ID -tunnus voidaan suojata ja sen yksikäsitteinen käyttöoikeus voidaan myöntää, suojattavan tunnuksen tulee olla täsmälleen sama kuin Suomen yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) oleva SMS-viestejä lähettävän organisaation

  • toiminimi 
  • aputoiminimi tai
  • rinnakkaistoiminimi.

Suojattavan tunnuksen tulee täyttää myös SMS Sender ID -standardin mukaiset muotovaatimukset. SMS Sender ID -tunnus on 3-11 merkin pituinen ja sen sallitut merkit ovat 0-9, a-z, A-Z ja välilyöntimerkki (tunnus ei voi alkaa tai päättyä välilyöntimerkkiin, eikä välilyöntimerkkejä voi olla kahta tai useampaa peräkkäin). Mikäli toiminimi, rinnakkaistoiminimi tai aputoiminimi sisältää välilyöntimerkkejä, niin niitä ei ole pakko sisällyttää haettavaan SMS Sender ID -tunnukseen. Sillä ei ole merkitystä, onko toiminimi, rinnakkaistoiminimi tai aputoiminimi kirjoitettu isoilla tai pienillä kirjaimilla; SMS Sender ID -tunnus rekisteröidään kirjainkokoriippumattomasti. Koska SMS Sender ID -tunnuksessa väliviiva ei ole sallittu merkki, suojausta voi hakea tunnukselle ilman väliviivaa haettavan tunnuksen muutoin ollessa hyväksyttävää muotoa. Rekisteröityyn SMS Sender ID -tunnukseen liitetään dedikoitu 19- alkuinen tekninen lyhytsanomapalvelunumero.

SMS Sender ID -tunnuksen rekisteröintiprosessi perustuu Traficomin määräykseen 28 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta, ja Traficom tarjoaa myös erillisen ohjeen koskien tekstiviestien lähettäjätiedon suojaamista.

SMS Sender ID -tunnuksen rekisteröiminen

Yrityksen valtuuttama henkilö voi hakea SMS Sender ID -tunnuksen rekisteröintiä täyttämällä Traficomin verkkosivuilta löytyvän hakemuslomakkeen. 

Hakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot:

  • yrityksen tai yhteisön nimi 
  • y-tunnus
  • ALV-tunnus
  • postitus- ja laskutusosoitteet 
  • yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite
  • suojattava SMS Sender ID -tunnus 

Traficom perii rekisteröidystä SMS Sender ID -tunnuksesta liikenne- ja viestintäministeriön asettamaa vuosimaksua.

Päivitetty