Teletoimintarekisteri

Yleisen teletoiminnan harjoittamisesta on ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen teletoimintailmoitus Traficomille.

Traficom ylläpitää rekisteriä teletoimintailmoituksen tehneistä yrityksistä. Rekisteri sisältää näiden yritysten tietoja vuodesta 2003 (jolloin ilmoitusten vastaanottaminen siirtyi liikenne- ja viestintäministeriöltä Viestintävirastolle, nykyinen Traficom).

Teleyrityksen tulee ilmoittaa (Ulkoinen linkki)Traficomille teletoimintailmoituksen tiedoissa tapahtuneista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta. Traficom päivittää rekisteriä ainoastaan teleyrityksiltä saatujen ilmoitusten perusteella. 

 

Alla teletoimintailmoituksen tehneet yritykset. Lista on päivitetty toukokuussa 2022.