Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Verkkovierailun hinnat Euroopassa

Euroopan unionin verkkovierailusäännöt tarkoittavat, että verkkovierailupalveluja on mahdollista käyttää joko kotimaisilla hinnoilla tai pienellä lisämaksulla. Lisämaksulla on aina säännelty enimmäismäärä.

Verkkovierailun enimmäishinnat vuonna 2019

Matkustajat voivat käyttää matkaviestinpalveluja EU- ja ETA-maissa* joko kotimaisella hinnalla tai pienellä lisämaksulla, joka lisätään kotimaan hintaan. Lisämaksu voidaan periä, josTraficom on myöntänyt operaattorille luvan periä lisämaksua

 • tiedonsiirtomääräsi ylittää operaattorin määrittämän kohtuukäytön kiintiön
 • roaming-käyttösi ylittää kotimaan käytön ja matkailet enemmän kuin oleskelet Suomessa
 • et ole osoittanut asuvasi Suomessa vakinaisesti tai että sinulla on muu pysyvä side Suomeen, vaikka operaattori on pyytänyt sinua tekemään niin.

Verkkovierailupalvelujen lisämaksujen enimmäishinnat vuonna 2019 (hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa):

SOITETUT PUHELUT0,03200 euroa/puheluminuutti
VASTAANOTETUT PUHELUT0,011284 euroa/vastaanotettu puheluminuutti
TEKSTIVIESTIT0,0100 euroa/tekstiviesti
MOBIILIDATA4,5 euroa/gigatavu

Monissa liittymissä lisämaksuja ei peritä lainkaan kohtuullisen käytön osalta. Operaattorisi voi periä myös enimmäishintaa alemman lisämaksun.

Kotimainen hinta, jonka lisäksi verkkovierailun lisämaksu voidaan periä, määräytyy liittymäsi perusteella. Kotimainen hinta tarkoittaa joko liittymän käyttöön kotimaassa sovellettavia yksikköhintoja (esimerkiksi per minuutti, tekstiviesti tai megatavu) tai, jos yksikköhintoja ei ole, määräytyy kotimaan hinnan osuus samalla tavalla kuin palveluja käytettäessä kotimaassa. Esimerkiksi kiinteähintainen kotimainen liittymäpaketti sisältää myös verkkovierailupalvelujen kotimaisen hinnan osuuden.

Jos kotimaan hinta on yksikköhinta, yksikköhinta ja verkkovierailun lisämaksu eivät saa yhteenlaskettuna ylittää tiettyjä enimmäismääriä. Enimmäismäärät ovat:

 • Soitetuille puheluille 0,2356 euroa/puheluminuutti
 • Lähetetyille tekstiviesteille 0,0744 euroa/tekstiviesti
 • Mobiilidatalle 0,248 euroa/megatavu

Ulkomailla lähetetyt tai vastaanotetut multimediaviestit maksavat saman verran kuin datayhteyden käyttö käytettyjen megatavujen perusteella.

Tekstiviestin vastaanottaminen on maksutonta. Vastaajaviestien vastaanotto ulkomailla on maksutonta EU:n alueella. Maksuttomuus ei koske vastaajaviestien kuuntelua.
Laskutus on puhelujen osalta sekuntiperusteista lukuun ottamatta soitettuja puheluita, joista operaattori saa lisäksi periä enintään 30 sekunnin aloitusmaksun.

Mobiilidatan veloitus on kilotavuperusteista. Mobiilidatan enimmäishinta laskee vuosittain niin, että vuonna 2022 se on enää 2,50 euroa/gigatavu. Tämä tarkoittaa asteittain halpenevia mobiilidatan käyttöhintoja.

Verkkovierailuhintoja sovelletaan EU:n alueella automaattisesti kaikkiin asiakkaisiin, elleivät he tietoisesti ole valinneet eri verkkovierailuhinnastoa tai -pakettia. Operaattorisi voi tarjota sinulle myös vaihtoehtoisia verkkovierailuhinnastoja. Hinnaston vaihtamisen on oltava maksutonta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimusten muihin osiin kuin verkkovierailuihin.

Tarkkoja hintatietoja voi pyytää oman operaattorin asiakaspalvelusta. Operaattori lähettää hintatiedot vierailumaahan saavuttuasi ilmaiseksi tekstiviestillä.

Verkkovierailuhinnat eivät koske Suomesta ulkomaille soitettuja puheluja

Koska verkkovierailu on matkapuhelimen käyttöä ulkomailla, hinnat ovat luonnollisesti voimassa vain ulkomailla, eivätkä ne koske esimerkiksi kotimaasta ulkomaille soitettuja puheluja. Lisäksi nämä hinnat ovat voimassa ainoastaan EU:n* (ja ETA-maiden) alueella, joten näiden maiden ulkopuolella matkustettaessa verkkovierailun hinnat kannattaa tarkistaa omalta operaattorilta.

Saldorajapalvelu suojaa yllättäviltä jättilaskuilta

Operaattoreilla on velvollisuus tarjota asiakkailleen ainakin yhtä saldorajaa, joka on enintään noin 60 euroa. Saldoraja takaa, että mobiilidatan (lukuun ottamatta multimediaviestejä) kulutus ei ylitä määriteltyä saldorajaa ilman asiakkaan suostumusta. Palvelu lisää kuluttajien mahdollisuuksia hallita mobiilidatan käytöstä aiheutuvia yllättäviä kuluja ulkomailla matkustettaessa.

Saldoraja pitää sisältää myös EU:n ulkopuolella käytettyjen mobiilidatapalvelujen kulutuksen, mikäli vierailtavan maan verkko-operaattori sallii kulutuksen reaaliaikaisen valvonnan. Operaattoreiden pitää myös kertoa asiakkailleen, mikäli EU:n ulkopuolella käytettyjen mobiilidatapalvelujen kulutuksesta ei ole mahdollista saada tietoja.

Automaattinen hintatiedote kertoo verkkovierailun hinnat

Kun asiakas siirtyy ulkomaisen vierailuverkon alueelle, oma operaattori kertoo matkaviestinpalvelujen hinnoista automaattisilla hintatiedotteilla.

Tekstiviestillä lähetetty hintatiedote sisältää perushintatiedot

 • puhelujen soittamisesta vierailumaan sisällä ja vierailumaasta kotimaahan
 • puhelujen vastaanottamisesta
 • tekstiviestin lähettämisestä EU:n alueella
 • mobiilidatapalvelujen hinnoista
 • EU:n ulkopuolella tarjottujen matkaviestinpalvelujen hinnoista.

Lisäksi tekstiviestissä on maksuton numero lisätietoja varten ja tieto maksuttomasta hätänumerosta 112. Tekstiviestissä tulee olla myös ohjeet siitä, kuinka asiakas voi halutessaan lopettaa automaattisten hintatiedotteiden vastaanottamisen.

Lisäksi operaattorin on kerrottava asiakkailleen tarvittaessa, kuinka välttää tahattomia verkkovierailuja maiden raja-alueilla. Operaattoreiden on myös jaettava asiakkailleen tietoa automaattisista verkkovierailudatayhteyksistä ja niiden kytkemisestä pois päältä.

Kotioperaattorin on lähetettävä asiakkaalleen datapalveluiden perushintatiedot heti, kun tämä kytkeytyy datapalveluun toisen EU-maan verkossa. Perushintatiedot voidaan lähettää matkapuhelimeen tai muuhun mobiililaitteeseen esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostin tai tietokoneella näkyvän ponnahdusikkunan avulla.

Lisätietoja verkkovierailusta Euroopan alueella ja poikkeuslupamenettely

EU:n sääntelyn perusteella verkkovierailupalveluista maksetaan lähtökohtaisesti vain sama hinta kuin kotimaassa (RLAH = Roam-Like-At-Home). Periaatteena on, että erillisiä lisämaksuja ei peritä silloin, kun kyse on ajoittaisesta matkustelusta. Operaattori voi kuitenkin periä lisämaksuja, jos sille on myönnetty siihen lupa tai jos ylität operaattorin liittymäsopimuksessa määrittelemät kohtuukäytön rajat.

Traficom voi myöntää operaattorille hakemuksesta luvan periä lisämaksuja verkkovierailuista Euroopan unionissa ja ETA-maissa. Lupa myönnetään vuodeksi kerrallaan. Traficomin  on myönnettävä lupa, jos operaattori osoittaa, että se ei pysty kattamaan verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia niistä saatavilla tuloilla ja että tämä vaarantaa kotimaan hinnoittelumallin kestävyyden. Tällä poikkeusmenettelyllä pyritään varmistamaan, että Suomessa olisi jatkossakin tarjolla edullisia rajattomia ja suuria datapaketteja.

Seuraavat operaattorit ovat saaneet vuonna 2018 luvan lisämaksun perimiseen :

 • DNA
 • Elisa
 • Telia
 • Moi Mobiili

Lisäksi operaattorit voivat rajoittaa datapalvelujen käytön ilman lisämaksuja kohtuulliseen määrään. Tällainen kohtuullisen käytön kiintiö voidaan määritellä tiedonsiirtomäärältään rajattomille liittymille ja edullisille rajoitetuille paketeille, eikä siihen tarvita Traficomin lupaa.

Jos operaattorille on myönnetty yllä mainittu lupa periä lisämaksuja, sen ei välttämättä tarvitse myöntää kohtuullisen käytön kiintiötä. Silloin maksat aina lisämaksun kotimaan hinnan lisäksi. Traficomin myöntämässä luvassa sallittu lisämaksu on operaattorikohtainen, mutta enintään yleisen säännellyn enimmäishinnan suuruinen. Operaattorilla ei ole velvollisuutta periä lisämaksuja, vaikka sille olisi myönnetty siihen lupa. Operaattorille myönnetyn luvan edellytyksenä saattaa olla kyseisen operaattorin tekemän lupahakemuksen mukaisesti, että se tarjoaa liittymiä, joiden hintaan sisältyy roaming-käyttöä.

Voit tarkistaa liittymääsi sovellettavat verkkovierailuehdot ja hinnaston operaattoriltasi.

Mobiilidatan kohtuullisen käytön kiintiö

Operaattori voi eräissä tapauksissa rajoittaa lisämaksuttoman datakäytön EU- ja ETA-maissa kohtuulliseen määrään. Operaattori perii tällöin lisämaksun vain kohtuullisen käytön ylittävältä osalta. Kohtuullisen käytön ylittävältä osalta perittävä lisämaksu saa olla enintään kulloinkin voimassa olevan säännellyn enimmäishinnan suuruinen.

Kohtuullisen käytön kiintiön vähimmäiskoko määräytyy EU:n sääntelyn mukaan liittymän hinnan perusteella normaalitilanteessa, jossa operaattorille ei ole myönnetty lupaa periä lisämaksuja. Operaattorisi voi määritellä myös vähimmäiskokoa suuremman kohtuukäytön kiintiön.

Jos Traficom on myöntänyt operaattorille luvan lisämaksun perimiseen, operaattori voi tapauksesta riippuen tarjota normaalitilannetta alemman kohtuukäytön kiintiön tai olla lainkaan tarjoamatta kohtuukäytön kiintiötä. Jos lupaa ei ole myönnetty, mobiilidatan käyttöä kotimaan hinnalla voidaan rajoittaa kohtuukäytön kiintiöllä vain, jos kyseessä on rajoittamaton liittymä tai edullinen rajoitettu liittymä.

Kohtuullisen käytön kiintiön vähimmäiskoko normaalitilanteessa saadaan jakamalla liittymän arvonlisäveroton hinta säännellyllä tukkuenimmäishinnalla ja kerrotaan tulos luvulla kaksi. Tämä koskee siis tilannetta, jossa operaattorille ei ole myönnetty lupaa periä lisämaksuja. Säännelty tukkuenimmäishinta on hinta, jonka eri EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevat operaattorit enintään maksavat toisilleen verkkovierailupalveluista.

 • Esimerkiksi 30 euroa (sis. alv) kuukaudessa maksavan liittymän kohtuullisen käytön vähimmäismäärä on noin 8 gigatavua kuukaudessa, jos voimassa oleva tukkuenimmäishinta on 6 euroa/gigatavu (ilman arvonlisäveroa).

Muut kohtuukäytön rajoitukset

Operaattorisi voi lähettää sinulle ilmoituksen, jos

 • olet viettänyt enemmän aikaa muissa EU- ja ETA-maissa kuin Suomessa edellisen neljän kuukauden aikana ja
 • olet samanaikaisesti käyttänyt enemmän roaming-palveluita kuin kotimaan palveluita.

Jos käyttötapasi ei muutu kahden viikon aikana, sinulta voidaan periä lisämaksu. Ilmoitus voidaan lähettää myös eräissä muissa poikkeuksellisissa tilanteissa.

Sinulta voidaan periä myös lisämaksuja, jos et ole osoittanut asuvasi Suomessa vakinaisesti tai että sinulla on muu pysyvä yhteys Suomeen, vaikka operaattori on pyytänyt sinua tekemään niin. Pysyvä yhteys voi olla esimerkiksi kokoaikainen työsuhde tai kokopäiväinen opiskelu Suomessa.

Linkit asetuksiin

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 531/2012 verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella muutoksineen  (Ulkoinen linkki) 

Komission täytäntöönpanoasetus kohtuullisen käytön politiikasta (EU) 2016/2286 (Ulkoinen linkki)

* Euroopan unionin jäsenmaat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro, Yhdistynyt Kuningaskunta.

Verkkovierailupalvelujen hinnoittelua koskevia sääntöjä sovelletaan EU-maiden lisäksi Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa.