Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yleispalveluyritysten velvoitteiden valvonta

Traficom seuraa yleispalvelun toteutumista ja valvoo, että nimetyt yleispalveluyritykset noudattavat niille asetettuja velvoitteita. Traficom voi ryhtyä valvontatoimenpiteisiin asiakasvalituksen perusteella tai ottaa asian tutkittavakseen oma-aloitteisesti.

Traficomin käsittelemät valvonta-asiat voivat koskea esimerkiksi liittymän saatavuutta, sen hinnoittelun kohtuullisuutta tai laatua.  

Jos yleispalveluyritys ei noudata velvoitteitaan, voi Traficom määrätä yrityksen korjaamaan menettelyään kohtuullisessa ajassa. Tarvittaessa velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Määriteltyjen yleispalvelualueiden ulkopuolella saattaa olla myös alueita, joilla ilmenee puutteita yleispalvelun saatavuudessa. Tarvittaessa Traficom asettaa yleispalveluvelvoitteet jälkikäteen tällaisille alueille. Yleispalvelupäätökset eivät rajoita kuluttajien ja yritysten oikeutta yleispalveluun määriteltyjen yleispalvelualueiden ulkopuolella.

Päivitetty