Yleispalveluyritysten velvoitteiden valvonta

Traficom seuraa säännöllisesti yleispalvelun toteutumista ja valvoo, että nimetyt yleispalveluyritykset noudattavat asetettuja velvoitteita. Traficom voi ryhtyä valvontatoimenpiteisiin asiakasvalituksen perusteella tai ottaa asian tutkittavakseen oma-aloitteisesti.

Traficomin käsittelemät valvonta-asiat voivat koskea esimerkiksi liittymän saatavuutta, sen hinnoittelun kohtuullisuutta tai laatua. Traficom seuraa viestintäpalveluiden yleispalveluun kuuluvien palvelujen hinnoittelua ja vertaa sitä viestintäpalveluiden yleiseen hintatasoon. Kohtuullisena pidettävään liittymän hintaan Traficom voi kuitenkin ottaa kantaa vain yksittäisessä tapauksessa.

Jos yleispalveluyritys ei noudata velvoitteitaan, voi Traficom määrätä yrityksen korjaamaan menettelyään kohtuullisessa ajassa. Tarvittaessa velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.