Kadonneet kirjelähetykset

Puutteellisilla tai virheellisillä osoitetiedoilla lähetetty kirje toimitetaan Traficomiin, jossa kirjeen oikea vastaanottaja tai lähettäjä pyritään selvittämään. Kirjettä säilytetään Traficomissa kuuden kuukauden ajan.

Posti Oy:llä ja muilla postiyrityksillä on velvollisuus toimittaa kirje lähetykseen merkittyyn osoitteeseen. Postiyrityksen tulee myös ensisijaisesti pyrkiä selvittämään virheelliset tai puutteelliset vastaanottajan osoitetiedot. Mikäli kirjelähetyksen päällä olevat osoitetiedot ovat niin puutteelliset tai virheelliset, että postiyritys ei ole pystynyt saamaan vastaanottajan oikeaa osoitetta selville eikä palauttamaan kirjettä lähettäjälle, kirje toimitetaan Traficomille.

Traficom voi avata kirjeen

Traficomissa kirje voidaan avata, jos avaaminen on välttämätöntä vastaanottajan tai lähettäjän selvittämiseksi.

Mikäli lähetys sisältää tietoja, joiden perusteella se voidaan toimittaa eteenpäin, Traficom palauttaa lähetyksen postiyritykselle eteenpäin toimitettavaksi joko lähetyksen vastaanottajalle tai lähettäjälle. Jos vastaanottajan tai lähettäjän yhteystiedot eivät selviä lähetyksen sisällöstäkään, Traficom säilyttää kirjelähetystä kuusi kuukautta.

Lähetys hävitetään, jos vastaanottaja tai lähettäjä ei tiedustele sitä puolen vuoden sisällä. Jos lähetys sisältää ainoastaan tavaraa, lähetys palautetaan postiyritykselle, jonka tehtävänä on huolehtia perillesaamattomista tavaralähetyksistä.

Kirje voidaan Traficomissa avata myös, jos lähetyksen sisältö estää turvallisuussyistä sen edelleenkuljetuksen lentoteitse. Traficom poistaa lähetyksen edelleenkuljetuksen estävän sisällön ja palauttaa lähetyksen postiyritykselle perille toimittamista varten. Lähetyksestä poistettu sisältö hävitetään aina kuuden kuukauden säilytysaikaa noudattamatta.

Perillesaapumattomien kirjeiden osalta tulisi aina ensimmäiseksi olla yhteydessä postiyritykseen. Postiyritys pystyy parhaiten selvittämään, mitä lähetykselle on tapahtunut.

Kysy kadonneesta kirjelähetyksestä (Ulkoinen linkki)