Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Postilaatikko pitää sijoittaa Posti Oy:n määrittelemään paikkaan.

Postilaatikko voidaan sijoittaa osoitepaikan ulkopuolelle laatikkoryhmään, jos sijainti täyttää laissa ja Traficomin määräyksessä säädetyt vaatimukset. Postilaatikon on osoitepaikan ulkopuolelle sijoitettaessa oltava kohtuullisen matkan päässä, joka on 

  • taajama-alueilla enintään 50 metriä
  • haja-asutusalueilla yleensä enintään 500 metriä, poikkeustapauksissa kilometri.

Postilaatikkojen sijoittelussa on postilain ja Traficomin määräyksen mukaan otettava huomioon muun muassa liikenneturvallisuusvaatimukset.

Kiistat postilaatikon sijoittamisessa

Postilaatikon sijoittamiseen liittyen tulee olla ensisijaisesti yhteydessä suoraan Posti Oy:hyn. Kiistatapauksessa postilaatikon sijoittamisesta päättää oman kunnan rakennusvalvonta. Rakennusvalvontaviranomainen ottaa ratkaisussaan huomioon Traficomin postilaatikkojen sijoittelusta antaman määräyksen.

Postin nouto erimielisyyksien aikana

Jos et pääse Posti Oy:n kanssa sopimukseen postin vastaanoton järjestelyistä eikä asiassa ole annettu lainvoimaista ratkaisua, postiyrityksellä on oikeus säilyttää lähetyksesi noudettavina toimipaikassa. Toimipaikka määräytyy osoitteesi mukaan.

Päivitetty