Audiovisuaalisten sisältöjen esteettömyys

Yleisradion julkisen palvelun ohjelmistoissa, ns. yleisen edun ohjelmistoissa ja liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellään vahvistamissa useita eri yleisöryhmiä palvelevissa ohjelmistoissa on tarjottava riittävästi ohjelmia, joihin on saatavissa ääni- ja tekstityspalvelu. Tällä hetkellä velvollisuus koskee Yleisradion tv-kanavien lisäksi MTV3 ja Nelonen -kanavia sekä niiden vastaavia ohjelmistoja tilausohjelmapalveluissa. Myös muiden audiovisuaalisten sisältöpalvelujen tarjoajien on edistettävä esteettömyyden toteutumista palveluissaan.

Ääni- ja tekstityspalvelu tulee liittää tiettyyn osuuteen kunkin kanavan ohjelmista. Kiintiöt on säädetty sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa ja ne lasketaan osuuksina kanavan vuosittaisesta ohjelmatuntien määrästä. Vuoden 2021 alusta lähtien sääntely koskee televisio-ohjelmistojen lisäksi vastaavia ohjelmistoja tilausohjelmapalveluissa. Myös tekstityksen laatua koskeva velvoite tuli voimaan vuoden 2021 alussa.

Ääni- ja tekstityspalveluvelvoite koskee vain tiettyjä televisio-ohjelmistoja ja tilausohjelmapalveluita. Myös muiden audiovisuaalisten sisältöpalvelujen tarjoajien tulee laatia esteettömyyttä koskevia toimintasuunnitelmia siitä, kuinka niiden palveluja saatetaan jatkuvasti ja asteittain esteettömiksi.

Tekstityspalvelut ohjelmissa

Suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien tekstitys on tärkeää, jotta kuulovammaiset voivat seurata ohjelmia. Tekstityksestä on apua myös muillekin kuin kuulovammaisille, esimerkiksi iäkkäille tai kieltä opiskeleville. Tekstityspalvelu pitää tarjota ohjelman alkuperäiskielellä eli suomenkielisissä ohjelmissa suomeksi ja ruotsinkielisissä ruotsiksi.

Tekstityspalvelun määrää laskettaessa ohjelmatunteihin lasketaan suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettäviä musiikkiesityksiä sekä suorana lähetyksenä lähetettäviä urheiluohjelmia.

Ohjelmistoon kuuluvien suorien lähetysten osalta tekstityspalvelu voidaan toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä. Uusinta, johon tekstitys on liitetty, on lähetettävä yleisön kannalta tarkoituksenmukaisena lähetysaikana vuorokauden kuluessa suorasta lähetyksestä sekä esitettävä tekstityksen valmistuttua tilausohjelmapalvelussa mahdollisimman pian.

Tekstitys tulee toteuttaa riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi ja sen on edettävä ohjelmasisällön kanssa riittävän samanaikaisesti ilman viivettä lukuun ottamatta suoria lähetyksiä, joiden tekstityksen ei voida edellyttää olevan viiveetöntä.

Äänipalvelut ohjelmissa

Äänipalvelussa ruudulla näkyvä teksti kuuluu synteettisenä puheena. Äänipalvelu helpottaa näkövammaisten ja lukemisesteisten television katsomista silloin, kun ohjelma on tekstitetty.

Äänipalvelun määrää laskettaessa ohjelmatunteihin lasketaan muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettäviä musiikkiesityksiä sekä suorana lähetyksenä lähetettäviä urheiluohjelmia.

Valvonta

Traficom valvoo, että palveluntarjoajat toteuttavat ääni- ja tekstityspalvelut lain ja asetusten mukaisesti ja raportoivat toimistaan palvelujen esteettömyyden toteuttamiseksi.

Ääni- ja tekstityspalvelun osuuden on oltava Yleisradion televisiokanavien osalta 100 prosenttia ja MTV3 ja Nelonen -kanavien osalta 75 prosenttia ohjelmista. Vastaavissa ohjelmistoissa tilausohjelmapalveluiden puolella osuuden tulee olla 30 prosenttia.

Audiovisuaalisen sisältöpalvelujen tarjoajan on raportoitava säännöllisesti Traficomille palveluiden esteettömyyden toteutumisesta sekä laadittava esteettömyyttä koskevia toimintasuunnitelmia siitä, miten sen palveluja saatetaan jatkuvasti ja asteittain esteettömämmiksi.

Ääni- ja tekstityspalvelun toteutuminen (Ulkoinen linkki)

Katso myös usein kysytyt kysymykset (Ulkoinen linkki) tv-ohjelmien ääni- ja tekstityspalveluista.

Ajankohtaista

4.10.2021 Audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyden valvonta ja ohjeistus

23.6.2021 Lausuntokooste

6.5.2021 Lausuntopyyntö luonnoksesta audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyden valvontamalliksi .

Kirje tv-yhtiöille: Ääni- ja tekstityspalveluja koskevien velvoitteiden muutokset ja velvoitteiden valvonta 1.1.2021 alkaen

Traficom toimii keskitettynä yhteyspisteenä audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottolomake (Ulkoinen linkki) asiakaspalveluun.