Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Audiovisuaalisten sisältöjen esteettömyys

Ohjelmatekstitystä käytetään kaikissa ikäryhmissä. Sen käyttö etenkin nuorempien keskuudessa on yleisempää. Eniten ohjelmatekstitystä käyttävät alle 25-vuotiaat naiset. Liikenne- ja viestintävirast...
EU:sta tulee uusia esteettömyysvaatimuksia, joiden tavoitteena on taata kuluttajille yhdenvertainen pääsy erilaisten tuotteiden ja palvelujen äärelle sekä edistää niiden liikkuvuutta EU:ssa. Liiken...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jatkaa Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laadun seurantaa. Virasto on aiemmin antanut huomautuksen Sanoma Media Finland Oy:lle laatuvelvoitteen rikkomisesta. ...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kerännyt Suomeen sijoittautuneilta audiovisuaalisten sisältöpalvelujen tarjoajilta palvelujen esteettömyyden edistämistä koskevat toimintasuunnitelmat. Toi...

Toimijoiden velvollisuudet

Esteettömyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että suomen- ja ruotsinkielisiin televisio-ohjelmiin ja vastaaviin ohjelmistoihin tilausohjelmapalveluissa liitetään tekstitys sekä muihin ohjelmiin selostus tai palvelu, jossa tekstitetyn ohjelman teksti muutetaan ääneksi.
Kaukosäädin

Näkö- ja kuulorajoitteisille tarkoitetut ääni- ja tekstityspalvelut

Yleisradion julkisen palvelun ohjelmistoissa, ns. yleisen edun ohjelmistoissa ja liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellään vahvistamissa useita eri yleisöryhmiä palvelevissa ohjelmistoissa on tarjottava riittävästi ohjelmia, joihin on saatavissa ääni- ja tekstityspalvelu.
Näkö- ja kuulo

Muut audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyttä edistävät toimet

Audiovisuaalisen sisältöpalvelujen tarjoajien on laadittava esteettömyyttä koskevia toimintasuunnitelmia siitä, miten niiden palveluja saatetaan jatkuvasti ja asteittain esteettömämmiksi vammaisille henkilöille ja millä keinoin esteettömyyttä edistetään. Lisäksi toimenpiteiden toteuttamisesta on raportoitava säännöllisesti Traficomille.
Ohje

Valvonta

Traficom valvoo, että palveluntarjoajat toteuttavat ääni- ja tekstityspalvelut lain ja asetusten mukaisesti ja raportoivat toimistaan palvelujen esteettömyyden toteuttamiseksi.