Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Audiovisuaalisten sisältöjen esteettömyys

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä alkaa valmistella esteettömyyden ja saavutettavuuden keskittämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Tavoitteena on parantaa neuvonnan ja valvonn...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut toistamiseen huomautuksen Sanoma Media Finland Oy:lle Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta. Tekstityksen tulee olla lain...
Ohjelmatekstitystä käytetään kaikissa ikäryhmissä. Sen käyttö etenkin nuorempien keskuudessa on yleisempää. Eniten ohjelmatekstitystä käyttävät alle 25-vuotiaat naiset. Liikenne- ja viestintävirast...
EU:sta tulee uusia esteettömyysvaatimuksia, joiden tavoitteena on taata kuluttajille yhdenvertainen pääsy erilaisten tuotteiden ja palvelujen äärelle sekä edistää niiden liikkuvuutta EU:ssa. Liiken...

Toimijoiden velvollisuudet

Esteettömyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että suomen- ja ruotsinkielisiin televisio-ohjelmiin ja vastaaviin ohjelmistoihin tilausohjelmapalveluissa liitetään tekstitys sekä muihin ohjelmiin selostus tai palvelu, jossa tekstitetyn ohjelman teksti muutetaan ääneksi.
Kaukosäädin

Näkö- ja kuulorajoitteisille tarkoitetut ääni- ja tekstityspalvelut

Yleisradion julkisen palvelun ohjelmistoissa, ns. yleisen edun ohjelmistoissa ja liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellään vahvistamissa useita eri yleisöryhmiä palvelevissa ohjelmistoissa on tarjottava riittävästi ohjelmia, joihin on saatavissa ääni- ja tekstityspalvelu.
Näkö- ja kuulo

Muut audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyttä edistävät toimet

Audiovisuaalisen sisältöpalvelujen tarjoajien on laadittava esteettömyyttä koskevia toimintasuunnitelmia siitä, miten niiden palveluja saatetaan jatkuvasti ja asteittain esteettömämmiksi vammaisille henkilöille ja millä keinoin esteettömyyttä edistetään. Lisäksi toimenpiteiden toteuttamisesta on raportoitava säännöllisesti Traficomille.
Ohje

Valvonta

Traficom valvoo, että palveluntarjoajat toteuttavat ääni- ja tekstityspalvelut lain ja asetusten mukaisesti ja raportoivat toimistaan palvelujen esteettömyyden toteuttamiseksi.