Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Esteettömyys

Ohjelmatekstitystä käytetään kaikissa ikäryhmissä. Sen käyttö etenkin nuorempien keskuudessa on yleisempää. Eniten ohjelmatekstitystä käyttävät alle 25-vuotiaat naiset. Liikenne- ja viestintävirast...
EU:sta tulee uusia esteettömyysvaatimuksia, joiden tavoitteena on taata kuluttajille yhdenvertainen pääsy erilaisten tuotteiden ja palvelujen äärelle sekä edistää niiden liikkuvuutta EU:ssa. Liiken...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jatkaa Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laadun seurantaa. Virasto on aiemmin antanut huomautuksen Sanoma Media Finland Oy:lle laatuvelvoitteen rikkomisesta. ...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kerännyt Suomeen sijoittautuneilta audiovisuaalisten sisältöpalvelujen tarjoajilta palvelujen esteettömyyden edistämistä koskevat toimintasuunnitelmat. Toi...

Uudet esteettömyysvaatimukset

EU:n esteettömyysdirektiivi ja sitä koskevat kansalliset säädökset asettavat vaatimuksia tiettyjen, 28.6.2025 jälkeen tarjottavien tuotteiden sekä sähköisen viestinnän ja liikenteen palvelujen esteettömyydelle.
Direktiivin toimeenpano