Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Audiovisuaalisten sisältöjen esteettömyys

Kuntien ja muiden toimijoiden on jälleen mahdollista hakea hankeavustuksia kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuustyön edistämiseen. Liikkumisen ohjauksen avustuksilla halutaan edistää muun mu...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laatu täyttää sille asetetun vaatimuksen riittävästä selkeydestä ja ymmärrettävyydestä. Traficomin tehtävänä on edi...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut vuoden 2022 tiedot ääni- ja tekstityspalvelun sisältäneiden ohjelmien määristä televisiokanavilla ja tilausohjelmapalveluissa. Ääni- ja tekstity...
Valtiovarainministeriön asettama työryhmä alkaa valmistella esteettömyyden ja saavutettavuuden keskittämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Tavoitteena on parantaa neuvonnan ja valvonn...

Toimijoiden velvollisuudet

Esteettömyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että suomen- ja ruotsinkielisiin televisio-ohjelmiin ja vastaaviin ohjelmistoihin tilausohjelmapalveluissa liitetään tekstitys sekä muihin ohjelmiin selostus tai palvelu, jossa tekstitetyn ohjelman teksti muutetaan ääneksi.
Kaukosäädin

Näkö- ja kuulorajoitteisille tarkoitetut ääni- ja tekstityspalvelut

Yleisradion julkisen palvelun ohjelmistoissa, ns. yleisen edun ohjelmistoissa ja liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellään vahvistamissa useita eri yleisöryhmiä palvelevissa ohjelmistoissa on tarjottava riittävästi ohjelmia, joihin on saatavissa ääni- ja tekstityspalvelu.
Näkö- ja kuulo

Muut audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyttä edistävät toimet

Audiovisuaalisen sisältöpalvelujen tarjoajien on laadittava esteettömyyttä koskevia toimintasuunnitelmia siitä, miten niiden palveluja saatetaan jatkuvasti ja asteittain esteettömämmiksi vammaisille henkilöille ja millä keinoin esteettömyyttä edistetään. Lisäksi toimenpiteiden toteuttamisesta on raportoitava säännöllisesti Traficomille.
Ohje

Valvonta

Traficom valvoo, että palveluntarjoajat toteuttavat ääni- ja tekstityspalvelut lain ja asetusten mukaisesti ja raportoivat toimistaan palvelujen esteettömyyden toteuttamiseksi.