Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Laajakaistatuen maksun hakeminen

Maksua tulee hakea aina tukipäätöksen mukaisessa määräajassa. Jotta laajakaistatukea voidaan maksaa, hankkeen pitää olla valmis ja kaikkien hankkeen kustannusten tulee olla maksetut. Hankkeiden tulee olla valmiita vuoden 2020 loppuun mennessä.

Miten tuen maksua haetaan?

Maksua haetaan alla olevan lomakkeen kautta. Verkon toteutus tulee tehdä tukipäätöksen mukaisesti. Pienet reittimuutokset kuitenkin sallitaan, jotka voivat johtua esimerkiksi maastoesteistä. Lisäksi vähäisessä määrin verkkoa voi jäädä rakentamatta esimerkiksi puuttuvien tilaajien vuoksi rakentamatta jääneistä yksittäisistä yhteyksistä.Mikäli jollekin reitille ei ole haettu tukea ei sille voida myöskään hakea maksua. Lisärakentaminen tehdään omalla kustannuksella.

Tukipäätöksessä myönnetty tuen määrä on hankkeelle maksimissaan maksettavaksi tuleva valtion tuki. Maksua haettaessa toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ja niistä annettu selvitys määrittävät, saako hakija maksimituen vai osan siitä.

Hankkeen kustannuksia seurataan projektikirjanpidolla

Laajakaistahankkeen kustannuksia seurataan hankkeen omalla projektikirjanpidolla (lisätietoa kustannusten seurannasta ).

Hankkeessa syntyy erilaisia kustannuksia, kuten verkon suunnittelu-, työ- ja materiaalikustannuksia. Kustannukset ovat laskuilla, joista muodostuu hankkeelle oma projektikirjanpito.

Jokainen lasku eli tosite jaetaan tukikelpoiseen ja tukikelvottomaan osaan sen mukaan, onko tositteella hankittu työtä tai tarviketta verkon tukikelpoiseen vai tukikelvottomaan osaan. Jos tositteella on ostettu sekä työtä että tarvikkeita, on nämä erotettava toisistaan projektikirjanpidossa. Työkustannusten ja materiaalikustannusten tukikelpoisuutta arvioidaan erikseen (esimerkki projektikirjanpidosta ).

Ennen 15.7.2017 kilpailutetun hankkeen projektikirjanpidon esimerkki  

Tuettavat kustannukset

Tukikelpoisia kustannuksia ovat

  • tukikelpoisen verkon kaivuu- ja asennustyöt
  • tukikelpoisen verkon valokuitukaapelit, aktiivilaitteet ja muu materiaali
  • suunnittelu-, valvonta- ja dokumentointikustannukset
  • muut kustannukset, kuten lupamaksut ja matkakustannukset.

Tukikelvottomia kustannuksia ovat

  • tukikelvottoman verkon työ- ja materiaalikustannukset
  • asiakaspäätelaitteet
  • markkinoinnin ja yleishallinnon kustannukset
  • rahoituskulut
  • vuokrakulut.

Hankkeen tukikelpoisten kustannusten arviointi

Maksua hakiessaan hakija toimittaa tiedot projektikirjanpidon tukikelpoisten kustannusten tositteista. Jokaisesta tositteesta näkyy päiväys, tositenumero, laskun koko summa, summan tukikelpoinen osuus ja lyhyt kuvaus, mitä tositteella on hankkeelle ostettu.

Maksupäätös ja tuen maksaminen

Traficom käy läpi kattavan määrän tositteita tarkemmalla tasolla ja kysyy tarvittaessa lisätietoja niihin liittyen. Arvioinnin lopputuloksena hankkeelle vahvistetaan maksupäätöksellä toteutuneet tukikelpoiset kustannukset. Hankkeen tuki maksetaan toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten mukaan.

Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ylittävät tukipäätöksessä arvioidut tukikelpoiset kustannukset. Maksettava tuki on aina korkeintaan tukipäätöksen myönnön määrä.

Hankealueen kunnan tulee suorittaa oma maksuosuutensa laajakaistahankkeesta ennen valtion tuen maksua. Maksusta on esitettävä tiliotetosite tai kunnan edustajan ilmoitus maksetusta summasta ja maksupäivämäärästä.

Tuen maksu suoritetaan tuen saajan tilille maksupäätöksen saatua lainvoiman.