Radiolinkeillä kiinteitä tiedonsiirtoyhteyksiä

Radiolinkillä muodostetaan kiinteä tiedonsiirtoyhteys kahden paikan välille. Radiolinkkejä käytetään pääasiassa matkaviestinverkkojen runkoyhteyksiin valokuidun ohella. Digitaalisten radiolinkkien tyypilliset tiedonsiirtonopeudet ovat 400-800 Mbit/s. Soveltuvia tekniikoita käyttäen voidaan kuitenkin saavuttaa jopa 1-10 Gbit/s siirtonopeuksia.

Yhden radiolinkkijänteen pituus riippuu käytettävästä taajuudesta. Esimerkiksi alle 10 GHz:n taajuuksilla radiolinkkijänteen pituus voi olla jopa 60 km. Korkealla 71-86 GHz:n taajuusalueella päästään muutamasta sadasta metristä muutamiin kilometreihin ja siirtonopeuksissa 10 Gbit/s saakka. Ns. multi band -käytöllä, jossa on 71-86 GHz:n lisäksi käytössä yhdistelmäantennilla myös esim. 18 GHz, voidaan päästä lähes 10 km jännepituuksiin gigabittiluokan siirtonopeuksilla.

Radiolinkkilähettimen käyttöön tarvitaan lupa

Suomessa radiolinkkien käytettävissä olevat taajuusalueet ja kanavaleveydet löytyvät radiotaajuusmääräyksen (M4) taajuusjakotaulukosta. Radiolinkkien radioluvan hakuohjeeseen on koottu tärkeimmät tiedot

  • eri taajuusalueilla käytettävistä kanavanleveyksistä ja kanavajaosta,
  • sovellettavista radiolinkkilaitteiden standardeista sekä
  • Traficomin taajuussuunnittelukriteereistä.

Radiolinkkiluvan hakuohjeet ja tekniset vaatimukset

Traficom määrittää häiriötarkastelun perusteella tekniset käyttöehdot radiolinkkilähettimen taajuudelle ja polarisaatiolle, joilla radiolinkkijänne toimii ilman haitallisia häiriöitä. Myös käytettäville antenneille ja lähetysteholle voidaan asettaa ehtoja taajuuksien tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Radiolupa pyritään toimittamaan 28 päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Traficom hoitaa myös häiriötarkastelut naapurimaiden kanssa ja suorittaa tarvittaessa taajuuskoordinoinnin eli sopii taajuuksien käytöstä asianosaisten naapurimaidemme kanssa. Näissä tapauksissa radiolupa voidaan myöntää vasta, kun taajuuskoordinointiin on saatu hyväksyntä naapurimaan taajuushallinnosta.