Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Taajuusalueen 26 GHz huutokauppa

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut, että toimiluvat 25,1-27,5 GHz taajuusalueella myönnetään huutokauppamenettelyllä. Huutokaupan järjestää Liikenne- ja viestintävirasto. Tällä sivustolla seurataan huutokauppahankkeen etenemistä ja tiedotetaan siihen liittyvistä asioista.

Taajuusalueen 25,1-27,5 GHz toimilupien huutokauppa

Valtioneuvosto julisti 6.2.2020 haettavaksi taajuusalueen 25,1-27,5 GHz teletoiminnan toimiluvat, jotka myönnetään koko valtakunnan alueelle Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Toimiluvat myönnetään huutokauppamenettelyssä.
Suomessa on järjestetty taajuushuutokauppoja aikaisemmin neljä kertaa. Vuonna 2009 huutokaupattiin taajuusalue 2500-2690 MHz, vuonna 2013 taajuusalue 791- 831 MHz/832-862 MHz, vuonna 2016 taajuusalue 703-733/758-788 MHz ja vuonna 2018 taajuusalue 3410-3800 MHz.  Näillä huutokaupatuilla taajuuksilla käyttöönotetut langattomat laajakaistaverkot mahdollistavat nopeat tiedonsiirtoyhteydet lähes koko maassa. 

Euroopassa on tunnistettu kolme pioneeri-taajuuskaistaa ns. 5G-verkkojen käyttöönottoon. Näistä 700 MHz:n ja 3,5 GHz:n taajuusalueet on jo osoitettu Suomessa tähän käyttöön edellisten huutokauppaprosessien avulla ja kolmas pioneerikaista, 26 GHz:n taajuuskaista, huutokaupataan kesällä 2020.

Maailman radiokonferenssi WRC-19 osoitti 26 GHz:n taajuusalueen maailman laajuisesti 5G-verkkojen käyttöön. Euroopan Unionissa on tehty tarvittavat päätökset taajuusalueen käyttöönottamiseksi 5G-verkoille ja jäsenmaiden tulisi osoittaa tältä taajuusalueelta vähintään yhden gigahertsin suuruinen kaista 5G-verkoille vuoden 2020 loppuun mennessä.
Suomi on maailmanlaajuisesti ensimmäisiä maita, jossa tämän taajuusalueen käyttöluvat myönnetään 5G-verkoille. Suomi on myöntämässä toimijakohtaisesti enemmän taajuuksia 26 GHz:n taajuusalueelta kuin missään muualla.

Taajuushuutokaupan säädökset

Jotta 26 GHz:n taajuuskaista voidaan huutokaupata, tarvitaan muutoksia kahteen valtioneuvoston asetukseen, liikenne- ja viestintäviraston huutokauppamääräys sekä tekniset lupaehdot myönnettäviin radiolupiin.

 Liikenne- ja viestintäministeriön 6.3.2020 päättyvä lausuntokierros koskee valtioneuvoston asetusta radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 25,1-27,5 GHz. Asetuksessa säädetään valmisteltavan taajuushuutokaupan perussäännöistä, kuten taajuuksien määrästä, yritystä kohden myönnettävien taajuuksien enimmäismäärästä, käytettävästä huutokauppamallista, taajuuksien lähtöhinnasta, huutokaupan osallistumismaksun määrästä ja toimilupamaksun maksuaikataulusta. 

Lausuntokierros koskee myös radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1246/2014), jossa taajuussuunnitelma muutettaisiin siten, että se kattaa myös huutokaupattava taajuusalueen 25,1-27,5 GHz.

Liikenne- ja viestintävirasto on saman aikaisesti toimittanut lausuntokierrokselle ehdotuksen määräyksestä (64 C M) 25,1-27,5 GHz:n taajuusalueen verkkotoimilupien huutokauppamenettelystä. Se sisältää tarkempia määräyksiä huutokauppaan ilmoittautumisesta ja huutokaupassa noudatettavasta huutokauppamenettelystä. Lisäksi liikenne- ja viestintävirasto on toimittanut lausuntokierrokselle 25,1-27,5 GHz:n taajuusalueen radioluvan tekniset lupaehdot.

Kaikki taajuushuutokauppaan liittyvät lausunnolla olevat asiakirjat ovat osoitteessa lausuntopalvelu.fi. (Ulkoinen linkki) Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Valtioneuvoston hankeikkuna huutokaupasta.  (Ulkoinen linkki)

Taustaa

Taustaa lausunnolla olevissa toimilupaehdoissa ja radioluvan teknisissä lupaehdoissa oleviin 26 GHz alueen teknisiin käyttörajoitteisiin löytyy oheisesta muistiosta. Ohessa myös Euroopan Unionin täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/784. 

Lisätietoja huutokauppaan ilmoittautumisesta, huutokauppamenettelystä ja huutokaupan maksuista

projektipäällikkö, erityisasiantuntija Jan Engelberg Liikenne- ja viestintävirastosta (etunimi.sukunimi@traficom.fi)