Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Verkkotietopiste

Verkkotietopiste.fi-palvelusta voi hakea tietoa verkkojen rakentamissuunnitelmista yhteisrakentamisesta sopimiseksi, olemassa olevista verkoista infrastruktuurin yhteiskäytön tarpeisiin sekä verkkotoimijoita hyödyntäviä muita tietoja. Palvelussa on mukana tietoja viestintä-, sähkö-, kaukolämpö-, kaukojäähdytys-, kaasu-, vesihuolto- ja liikenneverkoista.
Verkkotietopiste

Sijaintitietopalvelu

Sijaintitietopalvelu tarjoaa sähköisessä muodossa tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä osittain fyysisestä infrastruktuurista. Maanrakennustyötä suunnitteleva ja toteuttava saa Sijaintitietopalvelun kautta yhdestä paikasta tiedot kohteessa mahdollisesti olevan verkkoinfrastruktuurin sijainnista ja muista oleellisista tiedoista sekä mahdollisesta näyttötarpeesta helposti ja tietoturvallisesti.

Passiivisen infran yhteiskäyttö

Passiivisen infran yhteiskäytöllä tarkoitetaan käyttöoikeuden luovuttamista verkkotoimijan fyysiseen infrastruktuuriin. Käyttöoikeuden saanut verkkotoimija voi hyödyntää toisen verkkotoimijan passiivista infraa omaa verkkoa rakentaessaan.

Yhteisrakentamisverkosto

yhteisrakentamisverkosto
Yhteisrakentamisverkosto on Traficomin ja sidosryhmien palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanava, joka edistää verkkotoimijoiden yhteistoimintaa verkkojen rakentamisessa ja yhteiskäytössä. Se edistää rakennushankkeiden yhdistämistä ja ennaltaehkäisee maarakentamisesta johtuvia verkkojen vika- ja häiriötilanteita.

Hyvät käytännöt

Hyvät käytännöt
Aineistoa yhteisrakentamisen hyvistä käytännöistä sekä esitellään Vuoden yhteisrakentamisteko kilpailussa syntyneet yhteisrakentamista helpottavat käytännöt.

Käsitteet

Käsitemallit
Verkkotiedon hyödyntämisen, yhteisrakentamisen, yhteiskäytön ja infrastruktuurin lisäarvopalveluiden näkökulmasta on luotu alalle yhteiset käsitemallit, johon toimijat sitoutuvat.

Vuoden yhteisrakentamisteko 2020 (Ulkoinen linkki)

yhteisrakentamisteko kilpailun logo
Traficomin Vuoden yhteisrakentamisteko -kilpailussa kehitettiin yhteisrakentamista ja laadukkaita televerkkoja edistävä tietoliikenteen Ruutukaava-konsepti. Tietoliikenneinfrastruktuurin konsultointia tarjoavien Fiberit Oy:n ja Tmi Kuitutallin kehittämä Ruutukaava-konsepti auttaa kuntia ja kaupunkeja löytämään kattavia ja pitkän tähtäimen ratkaisuja jo suunnitteluvaiheessa.

Pysy ajantasalla - tilaa yhteisrakentamisen uutiskirje

Tilaa yhteisrakentamisen uutiskirje ja ilmoittaudu yhteisrakentamisverkostoon.
Uutiskirje
Traficomin yhteisrakentamisaiheinen uutiskirje on nyt luettavissa verkkosivuillamme. Jos aihe kiinnostaa, tervetuloa myös uudet lukijat ja uutiskirjeen tilaajat!
Suomen teleyritysten investoinnit ja uusien toimijoiden tulo Suomen laajakaistamarkkinoille vauhdittivat kiinteiden nettiyhteyksien saatavuuden kasvua vuoden 2023 aikana. Syyskuun 2023 lopussa nope...
Bittimittari.fi on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uusi nettiyhteyden nopeuden ja laadun mittauspalvelu. Se on tarkoitettu kaikille netinkäyttäjille. Palvelu kertoo mittaustulosten lisäksi...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt nopeiden valokuituverkkojen rakentamiseen valtiontukea 15 miljoonaa euroa vuonna 2022 käynnistyneessä laajakaistatukiohjelmassa. EU:n elpymisvaro...