Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Beslut om föreskriftsprojekt: Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 10 juni 2022 utfärdat följande beslut om ett föreskriftsprojekt: Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet (TRAFICOM/248815/03.04.05.00/2022).

Ytterligare information:

Enhetschef Heidi Kivekäs, heidi.kivekas(at)traficom.fi, tfn. 029 539 0525

Specialsakkunnig Esa Fredriksson, esa.fredriksson(at)traficom.fi, tfn. 029 539 0330