Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020

Vägtrafiklagen2020
Autojonoja kuvattuna ilmasta

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

5G
Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin.

Farleds- och sjökortsreformen N2000

N2000 laiva 2
Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026.
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.
Transport- och kommunikationsverket Traficom och leverantörer av mobilitetstjänster har som syfte att skapa en fungerande transportmarknad i Finland som allt mer lyssnar på kundernas behov. På så s...

Kyberturvallisuuskeskus

Bedrägerier som gjordes i Postis namn gjorde cybervädret i maj speciellt regnigt. Förutom abonnemangsfällor och nätfiske kunde man även få ett skadligt program i sin mobiltelefon. Glimtar av sol i ...
Till och med 55 procent av finländarna använder telefoni- och videotjänster över internet. Andelen har ökat med hela 16 procentenheter från våren 2019. Samtidigt har användningen av sociala medier ...