Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

På grund av coronaepidemin fortsätter lättnaderna för lastbils- och bussförare att förnya sin yrkeskompetens. Förnya din yrkeskompetens dock inom den normala tidtabellen om du kan.
Enligt en enkätundersökning utförd av Transport- och kommunikationsverket Tra-ficom har unga börjat använda bil i större utsträckning. Äldres res- och körvanor lyfts fram som ett särskilt viktigt t...
Staten stöder i år klimatåtgärder inom kollektivtrafiken med 15,5 miljoner euro. Stöd har beviljats till 21 kollektivtrafikmyndigheter för främjande av rena fordon och drivmedel samt för åtgärder f...
Den 13 maj 2021 inträffade ett allvarligt tillbud i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats, då en drönare flög nära vingen på ett flygplan när planet startade. Transport- och kommunikationsverket ...

Nya vägtrafiklagen

Nya vägtrafiklagen trädde i kraf 1.6.2020. För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna.
Autojonoja kuvattuna ilmasta