Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

MEDDELANDEN

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Ankomst- och avgångstider för fartyg kommer att finnas med i den nya rapporteringstjänsten för sjötrafik. Målet är att erbjuda aktuella beräkningar av fartygens rörelser för sjöfartens verksamhetss...
Staten stöder infrastrukturprojekt som främjar gång- och cykeltrafiken i kommunernas gatunät med 28,5 miljoner euro. Målet är att få folk att gå och cykla mer samt minska utsläppen från trafiken. N...
Transport- och kommunikationsverkets uppdaterade anvisningar om bedömning av körhälsa för hälso- och sjukvårdspersonal har publicerats. Anvisningen är huvudsakligen avsedd för hälso- och sjukvårdsp...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins be...

Nya vägtrafiklagen

Nya vägtrafiklagen trädde i kraf 1.6.2020. För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna.
Autojonoja kuvattuna ilmasta