Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bekanta dig med kostnaderna för bilarnas olika drivkrafter

Utsläpps- och kostnadskalkylatorer för fordon (Extern länk)

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Det är återigen möjligt för kommuner och andra aktörer att ansöka om projektunderstöd för främjande av hållbar mobilitet och trafiksäkerhetsarbete. Med understöden för mobilitetsstyrning vill man f...
EU:s dataförvaltningsakt började tillämpas i medlemsländerna den 24 september 2023. I Finland kommer den nationella lagstiftningen som verkställer rättsakten gällande dataförmedlingstjänster och da...
Flera brister upptäcktes i samband med övervakningstillslaget mot taxitrafiken som genomfördes gemensamt av polisen i Östra Nyland, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Skatteförvaltningen...
År 2022 använde Finland mest mobildataöverföring per invånare jämfört med de övriga nordiska och baltiska länderna. Detta framgår av telestatistiken som Transport- och kommunikationsverket Traficom...