Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Cybersäkerhetsmärket hjälper konsumenter att köpa säkra produkter.

Läs mer om Cybersäkerhetsmärket
Tietoturvamerkki

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020

Autojonoja kuvattuna ilmasta
På dessa sidor har det samlats information om vad som förändras i och med att den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. Sidorna uppdateras under året. Följ med kommunikationen på sociala medier #vägtrafiklagen2020

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

5G
Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin.

Appen Autoilija

Autoilija-sovellus
Autoilija är en app som kan laddas ner till smarttelefoner och som innehåller ett digitalt körkort och olika fordonstjänster. Applikationen är i testanvändning.
År 2019 registrerades sammanlagt 3 998 farkoster för första gången. Jämfört med året innan ökade antalet första registreringar med fyra procent. Största delen av dessa registreringar gällde motorbå...
Projekten som får stöd via investeringsprogrammet för gång och cykling har valts. Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljade totalt 3,5 miljoner euro i stöd till 12 projekt. Genom de va...
Varje år mister tiotals människor livet i båtolyckor. Också under vintern lönar det sig att repetera principerna för ett tryggt båtliv och säkerställa att ens egna kunskaper och utrustningen i båte...
Transport- och kommunikationsverket Traficom deltog i ett forskningsprojekt där man utredde hur förare av tung trafik som varit med om en självmordskollision orkar i arbetet och deras behov av stöd...