Stöd för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp

Läs mer om ansökan om stöd

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Riksdagen behandlar förslaget om att slopa åldersdispens. I framtiden skulle varje 17-åring med vårdnadshavarens samtycke kunna få körkort för personbil. Överväg därför noggrant huruvida det lönar ...
Transport- och kommunikationsverket har sedan 2011 beviljat statligt stöd till projekt för byggande av bredband. Projektet Snabbt bredband kommer till slut senast i början av hösten 2022 när de sis...
Enligt de uppgifter som Transport- och kommunikationsverket Traficom samlat in hade 60 procent av de finländska hushållen möjlighet att ta i användning en fast internetuppkoppling med en nedladdnin...