Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Gör smarta, ansvarsfulla, informationssäkra och problemfria val när du handlar.

Minneslista för smarta konsumenter (Extern länk)

MEDDELANDEN

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Kyberturvallisuuskeskus

En enhet som man tar med sig från butikshyllan kan ha dålig informationssäkerhet. Detta kommer att förändras den 1 augusti 2024 när enheter som inte överensstämmer med informationssäkerhetskraven k...
Det kommer nya tillgänglighetskrav från EU. Syftet med kraven är att säkerställa att alla konsumenter på lika villkor har tillgång till olika produkter och tjänster samt främja deras rörlighet inom...
År 2022 gjordes 4 589 första registreringar av vattenfarkoster. Det framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms statistik. Antalet första registreringar minskade med 11 procent jämfört...
Transport- och kommunikationsverket Traficoms utredning visar att genomförande av ny lokaltågstrafik under de närmaste åren skulle kräva ett mycket stort offentligt stöd. I utredningen granskades d...