Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Gör smarta, ansvarsfulla, informationssäkra och problemfria val när du handlar.

Minneslista för smarta konsumenter (Extern länk)

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har offentliggjort en pilotundersökning av kommunikationsnätens energiförbrukning i Finland. Enligt undersökningen var kommunikationsnätens totala energ...
I samband med att tankfartyg med flytande bulklaster, dvs. kemikalier, rengör sina tankar till havs kan till och med hundratals liter skadliga och farliga kemikalier hamna i havet vid ett och samma...
Transport- och kommunikationsverket tryggar förutsebara verksamhetsförutsättningar för programleverantörer av televisions- och radiosändningstjänster samt ett mångsidigt och högklassigt programinne...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat ett beslut om föreskriftsprojekt för att ändra föreskriften om ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion.