Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Stöd för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp

Läs mer om ansökan om stöd

MEDDELANDEN

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Via Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) och dess finansiella instrument för den digitala sektorn finansieras projekt som utvecklar och snabbar upp den digitala infrastrukturen inom Europeiska ...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Från början av 2021 har FO-numret varit en förutsättning för beviljande av taxitrafiktillstånd. I augusti fanns det fortfarande cirka 700 tillståndshavare som inte hade något FO-nummer. Nu har 520 ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder med snabb tidtabell projektområdenas samråd för det nya bredbandsstödprojektet redan innan lagen om bredbandsstöd träder i kraft i början av feb...

Nya vägtrafiklagen

Nya vägtrafiklagen trädde i kraf 1.6.2020. För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna.
Autojonoja kuvattuna ilmasta