Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Skrota din gamla bil – köp en ny utsläppssnål bil, en elcykel eller en kollektivtrafikbiljett istället

Läs mer om skrotningspremie

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Myndigheternas hälsosäkerhetsåtgärder har ökat avsevärt på flygplatserna i Finland. Institutet för hälsa och välfärd THL bedömer i sitt utlåtande att det inte längre är nödvändigt att avbryta passa...

Kyberturvallisuuskeskus

Informationssäkerheten är en väsentlig del av säker användning och smidig funktion av smarta hushållsapparater. Våra nya cybersäkerhetsambassadörer - säkerhetsister - funderar på de nya videorna va...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om Järnvägssystemets delsystem infrastruktur.
Transport- och kommunikationsverket Traficom har på basis av utlåtandet av Institutet för hälsa och välfärd THL beslutat att fortsätta begränsa passagerarflygtrafiken från Förenade konungariket Sto...

Nya vägtrafiklagen

Nya vägtrafiklagen trädde i kraf 1.6.2020. För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna.
Autojonoja kuvattuna ilmasta

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

5G
Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin.