Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Kyberturvallisuuskeskus

Vi har publicerat nya råd när det gäller att registrera kakor eller annan information om användning av tjänster på användarens terminalutrustning samt när det gäller att använda uppgifterna som fin...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har den 20 september 2021 utfärdat en ändring till föreskriften om besiktning av fartyg. Föreskriften träder i kraft den 20 september 2021.
Transport- och kommunikationsverket Traficom reviderar bedömningsgrunderna för besiktning. I utkastet som finns på remiss föreslås nya kontrollobjekt för besiktning av gas-, el- och hybridfordon. F...
Ansökan om statsunderstöd från Transport- och kommunikationsverket Traficom för rådgivnings- och vägledningsprojekt som gäller enskilda vägar för 2022–2023 har inletts. Ansökningarna ska lämnas in ...

Nya vägtrafiklagen

Nya vägtrafiklagen trädde i kraf 1.6.2020. För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna.
Autojonoja kuvattuna ilmasta