Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Transport- och kommunikationsverket Traficoms och operatörernas arbete för att hindra textmeddelandebedrägerier bär frukt. Hittills har olika organisationer skyddat redan 70 avsändaridentifikatione...
Transport- och kommunikationsverket främjar utvecklingen av nya tjänster och kommunikationsförbindelser för samhällets behov genom att förbättra möjligheter att använda frekvenser och genom att bef...
Cirka 57 miljoner ton farligt gods transporterades inom olika trafikformer år 2022. Totalmängden har minskat med 4 % jämfört med år 2017. Uppgifterna framgår av Transport- och kommunikationsverket ...
Rättsakten om digitala tjänster (DSA) börjar tillämpas i mitten av februari. Den försöker trygga ställningen för användare av olika nätgemenskaper och marknadsplatser. Om du i framtiden gör en anmä...