Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Du är inte oslagbar, du är oersättlig

Vi finländare är flitiga båtförare, men låt oss komma ihåg att säkerhet på vattnet innebär flytvästar och nyktert båtliv.
Använd dreddningsväst (Extern länk)

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Motorbåtar är fortfarande de populäraste farkoster som registreras. Det finns drygt 200 000 registrerade motorbåtar i Finland. Antalet första registreringar av motorbåtar har dock minskat lite jämf...
Applikationerna för snabbmeddelanden har blivit en etablerad del av konsumenternas vardag, medan användningen av applikationer för ljud- och videosamtal på internet har minskat jämfört med användni...
Transport- och kommunikationsverket Traficom och Björneborgs stad har fattat beslut efter ett offentligt anbudsförfarande för att upphandla reguljärflyg mellan Helsingfors och Björneborgs flygplats...
Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar aktivt att internationella bestämmelser iakttas på fartyg som besöker Finlands hamnar. Utöver säkerheten fokuserar tillsynsverksamheten på mil...