Stöd för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp

Läs mer om ansökan om stöd

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Antalet elsparcyklar, eller lätta elfordon som de officiellt heter, har ökat explosionsartat i gatubilden. Elsparkcyklar som parkerats i strid med vägtrafiklagen har gjort såväl trafikanter, städer...
Skyddspolisen och Transport - och kommunikationsverket Traficom informerar: Tryggandet av Finlands säkerhet i cybervärlden kräver ett smidigt samarbete mellan företag och myndigheter, eftersom cybe...
Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar: Staten stödjer infrastrukturprojekt som främjar gång- och cykeltrafik med 6,5–11 miljoner euro. Statsunderstöd...
Teleföretagen har sedan den 1 januari 2022 haft skyldighet att erbjuda konsumenter möjlighet att genom textmeddelande kontrollera datumet för när det tidsbegränsade telefonabonnemangsavtalet för mo...