Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Vid årsskiftet ersätts den tidigare anvisningen för handelssjöfartens leddjupgående med en ny version, och sättet som farledsdjupet anges på sjökorten ändras. Genom ändringarna förbättras transport...
Europeiska kommissionen har fastställt pristak, dvs. de högsta priserna för terminering av röstsamtal i mobila nät och i fasta nät. De träder i kraft den 1 juli 2021. De högsta priserna tillämpas i...
Många människor beger sig ut på vattnen för att njuta av Finlands sommar och festen mitt i sommaren. För att båtanvändningen ska förlöpa säkert, ligger ansvaret för aktiviteterna på en enda person ...
Till en säker midsommartrafik hör noggrann planering av resrutten, kontroll av skicket hos bilen och en eventuell släpvagn innan resan påbörjas, och framför allt en utvilad och uppmärksam förare. P...

Nya vägtrafiklagen

Nya vägtrafiklagen trädde i kraf 1.6.2020. För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna.
Autojonoja kuvattuna ilmasta