Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Cybersäkerhetsmärket hjälper konsumenter att köpa säkra produkter.

Tietoturvamerkki

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020

Autojonoja kuvattuna ilmasta
På dessa sidor har det samlats information om vad som förändras i och med att den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. Sidorna uppdateras under året. Följ med kommunikationen på sociala medier #vägtrafiklagen2020

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

5G
Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin.

Appen Autoilija

Autoilija-sovellus
Autoilija är en app som kan laddas ner till smarttelefoner och som innehåller ett digitalt körkort och olika fordonstjänster. Applikationen är i testanvändning.
Digitaliseringen och automatiseringen av trafiken skapar nya möjligheter att utveckla användarcentrerade trafiktjänster som är tillgängliga för alla. Resekedjorna bör planeras så att de är direkt t...
Efter en försöksperiod på drygt fem år blev HCT-långtradare en del av den allmänna trafiken den 21 januari 2019. Finlands erfarenheter av HCT-långtradare och vår lagstiftning om dem har väckt intre...
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.
År 2019 gjordes fem procent färre första registreringar av personbilar än året innan. Nästan hälften av de personbilar som registrerades för första gången registrerades i Nyland.