Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Polisinrättningen i Helsingfors, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Skatteförvaltningen och ansvarsområdet för arbetarskyddet inom Regionförvaltningsverket i Södra Finland genomförde en ...
Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket informerar: Vid sessionen för Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön, som avslutades ...
EU-kommissionen rekommenderar att EU-länderna avbryter flygtrafiken från länder i södra Afrika där man upptäckt coronavirusvarianten omikron. Finland har inga luftfartsavtal med dessa länder och ti...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har utfärdat en föreskrift om lämnande av uppgifter om efterfrågan och utbud på mobilitetstjänster för persontrafiken samt prisuppgifter om taxitrafiktj...

Nya vägtrafiklagen

Nya vägtrafiklagen trädde i kraf 1.6.2020. För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna.
Autojonoja kuvattuna ilmasta