Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom Förstasidan

Traficom – tjänster inom trafik och kommunikation för dig

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Olyckor med dödlig utgång inom fritidsbåtlivet har minskat under de senaste åren trots att båtlivet blivit alltmer populärt. Onödiga dödsfall förekommer ändå fortfarande, särskilt på inre farvatten...
Finlands lag förutsätter en offentlig förteckning över alla leverantörer av marina bränslen. Dessa aktörer ska meddela sina kontaktuppgifter till Transport- och kommunikationsverket Traficom som pu...
Antalet olyckor och tillbud inom handelssjöfarten i Finland förblev på en normal nivå 2023. Under 2023 fick Transport- och kommunikationsverket Traficom 41 anmälningar om olyckor inom handelssjöfar...
Rederier som iakttar skyldigheterna inom utsläppshandeln och för vilka Finland är ansvarig administrerande myndighet ska till Transport- och kommunikationsverket Traficom lämna in uppgifter i enlig...