Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Gör smarta, ansvarsfulla, informationssäkra och problemfria val när du handlar.

Minneslista för smarta konsumenter (Extern länk)

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

År 2023 stöder staten infrastrukturprojekt som förbättrar förhållandena för gång och cykeltrafik med 3,5–9 miljoner euro. Statsunderstöd beviljas för kommuners gatunät eller för andra projekt på ko...
Finansministeriets arbetsgrupp börjar bereda en centralisering av tillsynen över den fysiska och digitala tillgängligheten till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Syftet är att förbättra...
Nyslotts stad och Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett ett anbudsförfarande för att upphandla reguljärflyg mellan Helsingfors och Nyslott till slutet av år 2025. Syftet är att tr...
Den elektroniska tjänsten Transportärenden i tjänsten Mina ärenden innehåller företagets tillståndsuppgifter och registeranteckningar samt ansöknings- och anmälningsärenden om bedrivande vägtrafik.