Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020. Följ på sociala medier #vägtrafiklagen2020

Läs mer om vägtrafiklagen
Autojonoja kuvattuna ilmasta

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

5G
Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin.

Appen Autoilija

Autoilija-sovellus
Autoilija är en app som kan laddas ner till smarttelefoner och som innehåller ett digitalt körkort och olika fordonstjänster. Applikationen är i testanvändning.
Transport- och kommunikationsverket Traficom befriar etanoldrivna paketbilar (N1) och lätta lastbilar (N2) från drivkraftsskatten från och med den 24 februari 2020. Befrielsen från drivkraftsskatte...
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.
År 2019 tog Transport- och kommunikationsverket Traficom emot 33 anmälningar om sjöolyckor. Olyckorna var dock lindriga – ingen människa omkom eller skadades på finskt vattenområde eller i olyckor ...
Antalet kryssningsresenärer och personer som reser via Saima kanal till Viborg ökade stadigt år 2019 jämfört med året innan. Däremot minskade godsfrakten via Saima kanal och utrikes sjöfartens impo...