Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom Förstasidan

Uppgifter i Traficoms fordonsregister har missbrukats

Kontrollera om saken gäller dig

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Transport- och kommunikationsverket Traficoms fordonsregisters kundorganisation har meddelat om missbruk av tjänsten. På grund av missbruket har en tredje part fått tag på personbeteckningar till f...
Transport- och kommunikationsverket Traficoms fordonsregisters kundorganisation har meddelat om missbruk av tjänsten. Ämbetsverket har stängt kundens tillgång till registret och utreder händelserna...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fått två ansökningarna från Sanoma Media Finland Oy om programkoncession för televisionsverksamhet i UHF-nätet. Traficom skall offentliggöra de konc...
Den som programmerar eller gör ändringar i motorn i ett fordon ska från och med den 1 juni 2024 visa att fordonet efter ändringen uppfyller kraven i fråga om utsläpp – som tillräckligt bevis betrak...