Stöd för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp

Läs mer om ansökan om stöd

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Teleföretagen har sedan den 1 januari 2022 haft skyldighet att erbjuda konsumenter möjlighet att genom textmeddelande kontrollera datumet för när det tidsbegränsade telefonabonnemangsavtalet för mo...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har samlat in handlingsplaner för tillgänglighet av leverantörer av audiovisuella innehållstjänster etablerade i Finland. De första handlingsplanerna tä...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett ett anbudsförfarande för att upphandla reguljärflyg med statligt stöd mellan fem flygplatser i landskapen och Helsingfors-Vanda flygplats för...
Servicenivån på den flygtrafik som Transport- och kommunikationsverket Traficom har upphandlat för regionflygplatserna måste skäras ner betydligt under sommaren. Orsaken är de stigande bränsleprise...