Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Använd vinterdäck på din bil om vädret eller väglaget förutsätter det

Läs mer om de nya reglerna

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har tillsammans med myndigheter och andra organisationer byggt upp en gemensam webbplats, tietovuotoapu.fi, med väsentlig information för att hjälpa de ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.
Verksamhetsförutsättningarna för de finländska medierna har försämrats avsevärt på grund av coronaepidemin och de åtgärder som vidtagits för att begränsa den. Samtidigt har samhällets behov av till...
Regeringens proposition om att korrigera de olägenheter som påträffats i taxiverksamheten har lämnats till riksdagen den 15 oktober 2020. Transport- och kommunikationsverket har inlett föreskriftsp...

Nya vägtrafiklagen

Nya vägtrafiklagen trädde i kraf 1.6.2020. För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna.
Autojonoja kuvattuna ilmasta

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

5G
Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin.

Farleds- och sjökortsreformen N2000

N2000 laiva 2
Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026.