Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Gör hållbar mobilitet till en del av din vardag

Läs mer #rörelsenstjusning (Extern länk)

MEDDELANDEN

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat 103 miljoner euro i statsunderstöd för kollektivtrafiken i 14 stadsregioner i Finland. Utöver det årliga basunderstödet har understöd bevil...
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Cyberangrepp har ökat globalt under året. Efter en lugnare vår berör de också allt mer även Finland. Enligt de anmälningar som Cybersäkerhetscentret vid Traficom har fått har antalet cyberangrepp m...
Tillförlitlighet och säkerhet hos elektronisk identifiering har väckt diskussion efter det att S-Banken berättade om en störning som gjorde det möjligt att missbruka stark autentisering från april ...