Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Teknologie doktor, diplomingenjör och generalstabsofficer Anssi Kärkkäinen har utnämnts till ny överdirektör för Cybersäkerhetscentret vid Traficom fr.o.m. den 4 mars 2024 för en period på tre år. ...
Generalsekreteraren för Internationella sjöfartsorganisationen IMO, Arsenio Antonio Domínguez Velasco, besöker Finland 27.2–2.3.2024. Under sitt besök ska Domínguez träffa bland annat statsminister...
Transport- och kommunikationsverket Traficoms och operatörernas arbete för att hindra textmeddelandebedrägerier bär frukt. Hittills har olika organisationer skyddat redan 70 avsändaridentifikatione...
Transport- och kommunikationsverket främjar utvecklingen av nya tjänster och kommunikationsförbindelser för samhällets behov genom att förbättra möjligheter att använda frekvenser och genom att bef...