Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Gör hållbar mobilitet till en del av din vardag

Läs mer #rörelsenstjusning (Extern länk)

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Den ömsesidiga jämförelsen mellan de nordiska och baltiska länderna visar att Finland hade relativt sätt mest bredbandsabonnemang i användning i fjol. Orsaken till Finlands ställning i toppen är fr...
Kommuner och andra aktörer kan återigen söka projektunderstöd för att främja hållbar mobilitet och trafiksäkerhetsarbetet. Med understöden för mobilitetsstyrning vill man främja bland annat hållbar...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat 103 miljoner euro i statsunderstöd för kollektivtrafiken i 14 stadsregioner i Finland. Utöver det årliga basunderstödet har understöd bevil...