Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Transport- och kommunikationsverket Traficom utredde finländarnas vanor och kännedom om återvinning av tv-apparater. Enligt undersökningen* upplever 82 % av finländarna att det är lätt att återvinn...
Läget för järnvägssäkerheten i Finland är fortsättningsvis bra, och i synnerhet passagerarsäkerheten ligger på en utmärkt nivå. Detta framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms årsrap...
Transport- och kommunikationsverket Traficom sammanställer en helhetsbild av transportsystemet och dess utvecklingsbehov för att stöda beslutsfattande. Transportsystemanalysen har nu publicerats fö...

Kyberturvallisuuskeskus

Europeiska månaden för cybersäkerhet, European Cyber Security Month, är för alla som använder internet och smarta apparater. Vi erbjuder tips med vilka alla kan förbättra sin informationssäkerhet o...

Nya vägtrafiklagen

Nya vägtrafiklagen trädde i kraf 1.6.2020. För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna.
Autojonoja kuvattuna ilmasta