Stöd för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp

Läs mer om ansökan om stöd

MEDDELANDEN

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Ändringar i uppgifterna om fordonets ägare och innehavare ska anmälas till registret och fordon som används i trafik måste alltid ha en trafikförsäkring.
Transport- och kommunikationsverket Traficom kommer att inleda ett anbudsförfarande för att upphandla reguljärflyg med statligt stöd mellan fem flygplatser i landskapen och Helsingfors-Vanda flygpl...
Riksdagen behandlar förslaget om att slopa åldersdispens. I framtiden skulle varje 17-åring med vårdnadshavarens samtycke kunna få körkort för personbil. Överväg därför noggrant huruvida det lönar ...