Transport- och kommunikationsverket Traficom

Information om oss

Transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. Verket främjar transportsystemets funktion och trafiksäkerhet och snabbar upp utvecklingen av digitaliseringen. Traficom stöder hållbar utveckling och ser till att alla i Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris. Våra värden som vi valt ut tillsammans är förtroende, samarbete och förmåga till förnyelse.
Kuvituskuva

Priser och avgifter

Traficoms avgifter om offentligrättsliga prestationer har bekräftats i kommunikationsministeriets förordningar. Verkets företagsekonomiska avgifter finns i Traficoms prislista.
Kuvituskuva: kolikoita pinossa

Dataskydd hos Traficom

Syftet med dataskydd är att skydda personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en person.
Tietosuoja