Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Information om oss

Traficom säkerställer att alla i Finland har tillgång till fungerande, säkra och rimligt prissatta förbindelser och tjänster inom transport och kommunikation. Vi är också en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och tillsyn. Vi förutser förändringar och tar fram information som stöder beslutsfattandet och konsumenternas val. Vi stöder hållbar utveckling av informationssamhället och transportsystemet samt uppkomsten av innovativa tjänster. Traficom har cirka 1 000 experter på 15 orter. Våra värden som vi valt ut tillsammans är förtroende, samarbete och förmåga till förnyelse.
Kuvituskuva

Priser och avgifter

Traficoms avgifter om offentligrättsliga prestationer har bekräftats i kommunikationsministeriets förordningar. Verkets företagsekonomiska avgifter finns i Traficoms prislista.
Kuvituskuva: kolikoita pinossa

Dataskydd hos Traficom

Syftet med dataskydd är att skydda personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en person.
Tietosuoja