Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Internationella team i Helsingfors skapar nya tjänster för EU:s satellitnavigationssystem Galileo

Informationssäkerhet Nu!

Skörda pumpor, spring runt i en labyrint, hitta störningar i satellitnavigationssignalen. Dessa var de vinnande idéerna i Galileo Innovation Challenge.

Galileo Innovation Challengen osallistujia

Transport- och kommunikationsverket Traficom stod värd för hackathonet Galileo Innovation Challenge som i månadsskiftet november-december samlade cirka 50 tävlingsdeltagare i 19 team för att skapa nya sätt att använda EU:s satellitnavigationssystem Galileo.

Positionsdata kan användas för till exempel robotteknik inom jordbruket

Tävlingsdeltagarna fick handledning av chipsettillverkaren u-blox, teknologihuset DA-Group samt Europeiska byrån för GNSS (GSA) som administrerar Galileo-systemet vilka skapat uppgifterna i utmaningarna. I utmaningarna undersökte man hur mer exakta positionsdata som Galileo tillhandahåller kan användas i appar för smarttelefoner, koncentrerade man sig på observation av avvikelser och störningar i positioneringssignalen samt sökte lösningar som använder en positioneringsnoggrannhet i centimeterklassen för tillämpningar i robotar.

Arrangörerna gladde sig över teamens mångsidiga och kreativa angreppssätt.

De som vann u-blox’ utmaning undersökte tillämpning av superexakta positionsdata för jordbruksrobotar. De utvecklade en applikation som med hjälp av flygbilder och positionsdata automatiserade insamlingen av pumpaskörden från en åker. Tävlingsdeltagarna demonstrerade tillämpningen i förminskad skala med hjälp av en autonom robot som plockade mandariner från ett bord.

Vinnarna av GSA:s utmaning skapade ett funktionellt spel där man kan skapa och lösa virtuella labyrinter utomhus. Appen utnyttjar Galileo-systemets utmärkta positioneringsnoggrannhet som gör att man kan följa hur spelaren rör sig i labyrintens virtuella irrgångar. Den vinnande appen uMaze är fritt tillgänglig i appbutikerna för Android- och iPhone-enheter.

På första plats i DA-Groups utmaning kom en algoritm som grundar sig på oövervakad maskininlärning som observerar avvikelser och störningar i satellitnavigationssignalen. I funktionskritiska applikationer, till exempel i autonom trafik, är pålitlig positionsdata livsviktig. Den vinnande algoritmen lyckades bland annat identifiera förvrängningar i satellitsignalen som orsakats av jordens atmosfär och solens aktivitet.

(https://www.youtube.com/watch?v=ofzmbBhQdwM)

Galileo blir känt och ger affärsverksamheten pondus

I och med digitaliseringen har satellitnavigering blivit en stor del av vår vardag. Till exempel förutsätter elnätens och trafiktjänsternas funktion satellitbaserad positionsbestämning och exakt tidsinformation.

De senaste decennierna har finländsk kompetens varit en del av många rymd- och satellitprojekt. De senaste åren har det för första gången byggts egna satelliter i Finland och staten deltar också i utvecklingen av nya aktörer på satellitmarknaden. Dessutom får det finländska ingenjörskunnandet i spelvärlden och den traditionella industrin nya verktyg för att bygga ännu effektivare applikationer tack vare Galileo. Det mervärde som Galileo ger användarna uppstår i applikationer på jorden. En stor mjukvarukompetens är en klar fördel för den finländska företagsvärlden när man börjar introducera den nya teknologins lösningar i produkt- och tjänstmodeller.

”En omfattande applikationsbas säkerställer att industrin och apputvecklare i Finland går i bräschen för att introducera tjänster som stöder sig på Galileo på marknaden”, berättar direktör Jarkko Saarimäki vid Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Även du kan ha Galileo i fickan

Satellitnavigationssystemet Galileo som byggts i EU ger mycket exakta positions- och tidsdata. Galileo-systemet opereras av Europeiska byrån för GNSS (GSA) under styrning av EU:s medlemsländer. Till skillnad från till exempel det amerikanska GPS eller ryska GLONASS är Galileo det enda satellitnavigationssystemet i världen som administreras av civila myndigheter. 

I Europa pågår ett viktigt skede i satellitnavigationens utveckling. De tjänster som Galileo-systemet erbjuder övergår från det första skedet som inleddes år 2016 till full prestanda under år 2020, då systemet officiellt förklaras redo att tas i bruk. Många konsumenter däremot använder Galileo utan att veta om det, eftersom en stor del av dagens mobiltelefoner och smarta enheter för konsumenter redan använder signaler från Galileos satelliter.

Dessutom är Galileos tjänst som förmedlar nödmeddelanden (Search and Rescue, SAR) en del av Cospas-Sarsat-systemet och därmed redan ett skydd för till exempel bergsklättrare, friåkare och sjöfarande.

Arbetet med att utveckla Galileo-systemet fortsätter och under de närmaste åren erbjuder systemet utöver traditionella positions- och tidsdata dessutom positionering med hög precision (ca 20 cm) samt en tjänst för verifiering, dvs. autentisering, av signaler för funktionskritiska applikationer.

Marknaden för satellitnavigation växer och EU-kommissionen har uppskattat dess värde år 2017 till över 70 miljarder euro. Till följd av utvecklingen av autonoma transportlösningar, 5G och IoT-system väntas värdet öka till 195 miljarder euro år 2025.

Den ursprungliga artikeln publicerades 20.12.2019 på finska. (Extern länk)

Mer information:

Specialsakkunnig Tero Vihavainen, tfn 029 539 0121

E-post: fornamn.efternamn(at)traficom.fi

Se videon Galileo Innovation Challenge på Youtube (Extern länk)

Läs mer om Galileo Innovation Challenge (Extern länk)