Suomi.fi-fullmakterna tas i bruk i e-tjänster för trafik i december 2019

Suomi.fi-fullmakterna tas i bruk i Transport- och kommunikationsverket Traficoms e-tjänster för trafik i december 2019

KATSO-koderna fungerar vid sidan om fullmakterna till och med till slutet av år 2019.

Bekanta sig med fullmakter (Extern länk) och definiera fullmakterna för ditt företag i god tid innan KATSO-tjänsten upphör.