Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Nummer för kortmeddelandetjänster (SMS-tjänster) styr textmeddelanden som sänds från en mobiltelefon till kortmeddelandetjänster.

(https://eservices.traficom.fi/ContactForms/form/sms-ilmoituslomake?langid=sv&iframe=true&RetUrl=https%3A//www.traficom.fi/sv/vara-tjanster)
Uppdaterad