Ansökning om nummer för kortmeddelande tjänster (SMS-tjänster)

Nummer för kortmeddelandetjänster (SMS-tjänster) styr textmeddelanden som sänds från en mobiltelefon till kortmeddelandetjänster.

(https://eservices.traficom.fi/DataServices/Forms/smslomake.aspx?langid=sv&RetUrl=https%3A//www.traficom.fi/sv/vara-tjanster)