Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Dataprodukter om farkoster - Beta

Från tjänsten kan du beställa aktuell information om farkoster. De olika dataprodukterna som valts i beställningen utgör en överföringsfil med datainnehållet för de dataprodukter som valts för enskilda farkoster i beställningen.

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Traficoms registeruppgifter går att få som dataprodukter för olika användningsändamål. Dataprodukter för farkoster kan du till exempel använda för att producera tjänster som har med farkoster och säkerhet i båttrafiken att göra samt för produkt- och serviceutveckling. Dataprodukternas datainnehåll går att ladda ner i maskinläsbar form. Innehållet går att ladda ner i antingen XML- eller i JSON-format. Den informationen en dataprodukt innehåller kan begränsas så att den bara gäller önskade fortskaffningsmedel, till exempel i ett visst område eller av ett visst märke. Traficom kan också kräva att uppgifterna i dataprodukten begränsas innan de laddas ner. De öppna data man får från tjänsten är gratis, medan de dataprodukter som är begränsade i regel är avgiftsbelagda.

Använd denna tjänst, om

  • Du vill få tillgång till Traficoms registeruppgifter
  • Du vill få uppgifter i en form som gör att de är enkla att hantera maskinellt

Tjänsten innehåller följande uppgifter:

  • Dataprodukter enligt principen för öppna data (tillgängliga utan att du identifierar dig)
  • Begränsade dataprodukter i tjänsten för definierade användningsändamål (tillgängliga bara om du identifierar dig)

Förutsättningar

  • Om du uträttar ärenden för ett företags räkning, ska du ha en suomi.fi-fullmakt. Om du uträttar ärenden i tjänsten som privatperson (fysisk person), kan du använda tjänsten genom att identifiera dig med dina personliga bankkoder

Att beakta

  • Uppgifterna i tjänsten består av de uppgifter som finns i registret när nedladdningen görs.
  • Det reella datainnehållet i dataprodukterna kan variera beroende på tidpunkten då farkosten har registrerats och på vilka uppgifter som har registrerats om farkosterna i registret
  • I enlighet med lagstiftningen kan begränsning av utlämnande av uppgifter gälla för dataprodukternas innehåll, och då kan Traficom inte lämna ut de personuppgifter som är kopplade till farkosterna

Tjänsten kan vara långsam om många använder den samtidigt. Detta märks i synnerhet i samband med nedladdningar.