Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Biljämförelsetjänst

Hej, du försökte nå Biljämförelsetjänsten för att kunna jämföra förbruknings- och utsläppsuppgifter för bilar.

Traficoms Biljämförelsetjänst har upphört. Bakgrundssystemen som producerade innehållet i tjänsten erbjuder inte längre aktuell och heltäckande information om förbruknings- och utsläppsuppgifter för bilar. Det betyder att innehållet i tjänsten inte längre betjänade kunderna på bästa möjliga sätt.

Var kan jag jämföra förbruknings- och utsläppsuppgifter för bilar?

Bekanta dig med importörernas och återförsäljarnas egna webbplatser. I dag har de den mest precisa informationen om förbrukning och utsläpp för bilar som finns till salu. Du kan också göra jämförelser bland bilmärkenas egna webbsidor som alla anger förbruknings- och utsläppsuppgifterna i samma jämförbara form. På internet finns också kommersiella aktörers sidor där du kan jämföra olika bilmärkesmodeller.