Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion 1.3.2021

Upphäver Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter: Ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion (TRAFI/66404/03.04.03.00/2015)

Ändring av punkt 2 i föreskriften om ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion (TRAFI/162823/03.04.03.00/2018)