Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Om ändring av beslut (EU) 2019/784 vad gäller en uppdatering av de tekniska villkor som är tillämpliga på frekvensbandet 24,25–27,5 GHz.

24,25–27,5 GHz för markbundna system som kan användas
för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster i unionen.

Mer information

projektchef, specialsakkunnig Jan Engelberg vid Transport- och kommunikationsverket (fornamn.efternamn@traficom.fi)