Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Meddelande av taxiresans uppgifter till passageraren och synlighållande av prisuppgifterna (1.9.2021)

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket med stöd av 152 § 3 och 4 mom. i lagen om transportservice (320/2017) närmare föreskrifter om hur taxiresans prisuppgifter och priset på exempelresan anges och hålls synliga samt om ett sådant pris på exempelresan som om det överskrids innebär att det särskilt ska avtalas om priset på taxiresan eller om grunderna för bestämmande av priset.

Föreskriften gäller taxiresor som börjar från en taxistation samt resor som börjat utan förhandsbeställning eller -bokning. Föreskriften gäller inte taxiresor som beställs per telefon eller med en applikation via en förmedlings- eller en kombinationstjänst eller som beställs i förväg på något annat sätt. Föreskriften gäller inte heller sådana taxitrafiktjänster som ordnas utgående från ett sådant upphandlingsavtal där konsumenten inte är en av avtalsparterna.

Pasi Hautalahti, pasi.hautalahti@traficom.fi, p. 029 534 6503

Kimmo Pylväs, kimmo.pylväs@traficom.fi, p. 029 534 5798