Fi-domännamnsanvändarens vinnings- eller skadesyfte

Traficom kan avregistrera ett fi-domännamn, om det har registrerats i vinnings- eller skadesyfte. Vinnings- och skadesyfte bedöms om innehavaren av ett skyddat namn eller varumärke kräver avregistrering av ett fi-domännamn som är identiskt med innehavarens namn eller varumärke.

Domännamnet anses ha skaffats i vinningssyfte om domännamnsanvändaren försöker dra nytta just av ditt skyddade namns eller varumärkes anseende eller välkändhet. Ett skadesyfte är till exempel att den som registrerat domännamnet är ägnat att skada din affärsverksamhet. Ett annat motiv kan vara att man vill hindra att innehavaren av ett skyddat namn eller varumärke får domännamnet.

Bedömningen av syftet med registreringen av domännamnet kan utgå från följande kriterier: exceptionellt stor välkändhet eller stort affärsvärde hos namnet som ligger till grund för domännamnet eller för kravet samt parternas verksamhet som konkurrenter i samma bransch. Avregistrering av domännamn förutsätter ett starkt bevis på om en annan parts rätt har kränkts. Den som framställer kravet måste alltid motivera grunderna för domännamnsanvändarens uppenbara vinnings- eller skadesyfte.

Avgöranden som gäller krav på avregistrering bedöms alltid från fall till fall.