Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Whois-tjänsten visar de offentliga uppgifterna om domännamnet

Whois-tjänsten hjälper dig att ta reda på de offentliga uppgifterna om vilket domännamn eller vilken IP-adress som helst. Whois-tjänsten visar de offentliga uppgifterna även om andra användare än användare av fi-domännamn.

Skriv ett domännamn eller en IP-adress i sökfältet nedan, så får du se de offentliga uppgifterna om domännamnet i fråga. Toppdomänen (t.ex. .fi, .com, .se, .net) ska också inkluderas i sökningen.

(https://registry.domain.fi/search/sv/app//whois)

Uppgifter som whois-tjänsten visar

Whois-tjänsten visar de offentliga uppgifterna om användaren av domännamnet eller IP-adressen, såsom användarens namn om användaren är ett företag och domännamnets registreringsdag. Sökresultatet visar också domännamnets status (t.ex. ledigt eller reserverat).

En whois-förfrågan om ett domännamn riktas till en offentlig whois-databas som ger ett svar med domännamnets offentliga uppgifter. Varje instans som administrerar toppdomäner har en egen whois-databas.

Whois-tjänsten för domännamn baserar sig på internetstandard RFC 3912 som koordineras av Internet Engineering Task Force (IETF) och iakttas av dem som driver toppdomäner på internet. (Extern länk) Standarden uppställer krav på datainnehållet som ska visas men olika registerförare formulerar själva sina sökresultat och använder egna termer. Det betyder att de uppgifter whois-tjänsten ger om de olika toppdomänerna avviker från varandra och ett domännamn kan ha olika status beroende på den toppdomän vars uppgifter man söker.