Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Mottagning av radioprogram

I Finland finns det geografiskt sett fyra radiokanaler med en täckning på över 99 % av befolkningen: YLE Radio 1, YLE Radio Suomi och YLE Puhe samt Radio Nova som är en kommersiell radiokanal. YLE Vega och YLEX samt sex kommersiella radiokanaler når över 75 % av befolkningen. I Finland finns dessutom tiotals regionala och lokala radiokanaler.

Antalet radiostationer har ökat avsevärt under de senaste decennierna. Då kommersiell radioverksamhet inleddes år 1985 hade de kommersiella radiostationerna 18 sändare. Nu har de närmare 900 sändare. Då Rundradions sändare räknas med ökar antalet till över 1 000.

Nästan all radioverksamhet grundar sig på användning av ULA-frekvenser och FM-modulation. AM-radioverksamhet som använder korta, medellånga och långa radiovågar har nästan totalt upphört. I Finland finns för tillfället endast en AM-radiostation.

Radiotäckning och apparater som används vid mottagningen

Utgångspunkten vid planering av täckningsområden för radio är att man för mottagning använder en takantenn. Det är inte möjligt att garantera störningsfria radiosändningar utanför det planerade täckningsområdet.

I praktiken hörs radiostationerna inom nästan hela sina täckningsområden även med bärbara mottagare och mottagare i bilar. De är dock känsligare för variationer i signalstyrkan som beror på hinder i terrängen eller husstrukturer. En bärbar radio kan fungera bra i ett rum men bakom väggen på andra sidan huset är täckningen inte nödvändigtvis lika bra.

En del av stationerna kan höras väldigt långt från sändaren utanför radiostationens egentliga täckningsområde. Vid ökning av antalet radiostationer kan nya sändare försämra möjligheten att lyssna på de nuvarande stationerna utanför deras egentliga täckningsområde.

Vad hjälper när radion inte hörs? (Extern länk)

Hitta radiostationer i din kommun eller semesterort