Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

TV-sändningar i det markbundna tv-nätet

Ungefär hälften av finländarna tittar på television hemma via ett antennät, dvs. med hjälp av en antenn som ofta installerats på taket. Antenntelevisionsnätet når över 99,9 procent av alla finländare. Antennmottagningen är också det vanligaste sättet att ta emot televisionssändningar i fritidsbostäder.

I Fastlandsfinland distribueras tv-programkanaler i det markbundna (marksädna) tv-nätet i kanalknippen (multiplex eller MUX). Digita Ab har nätkoncession för kanalknippen (distributionsnät) på UHF-området. 

TV-kanaler i det markbundna tv-nätet per kanalknippe finns på Digitas webbsidor (Extern länk) (på finska).

Programutbudet varierar enligt region

Enligt programkoncessionerna är tv-kanalerna inte bundna till ett visst kanalknippe, och koncessionerna omfattar inte några skyldigheter för distributionens omfattning. De kommersiella tv-kanalerna kan fritt avtala om sina kanalers täckningsområden med det nätbolag som svarar för distributionen. Av denna orsak är det möjligt att det finns olika kommersiella programkanaler på olika områden.

Det är endast Rundradion som i egenskap av aktör av allmännyttig verksamhet är skyldig att hålla sina program tillgängliga för hela befolkningen. Även MTV3, som är en kanal som tjänar allmänintresset, ska vara tillgänglig för hela befolkningen.

Eftersom de kommersiella tv-bolagen själva bestämmer om programmens täckning, är det bäst att man ger eventuell respons direkt till det bolag som tillhandahåller programutbudet. De kan också ge bästa råd för alternativa sätt att ta emot program (t.ex. via webben).

Apparater som behövs för mottagning av markbundna tv-sändningar

Du behöver en tv eller digitalbox som är försedd med en DVB-T eller DVB-T2-tuner. En DVB-T2-tuner möjliggör mottagningen av högupplösta HD-sändningar (se fungerardintv.fi (Extern länk)).

DVB-T2-sändningar kommer att ersätta DVB-T-sändningarna inom de närmaste åren. 

Distributionsskyldighet, s.k. must carry

Husbolag som har ett centralantennsystem har också distributionsskyldighet. Det betyder att ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktiebolag eller andra med dem jämförbara håll som upprätthåller ett centralantennsystem ska se till att Rundradions allmännyttiga tv-kanaler tillhandahålls användarna i oförändrad form och samtidigt som den ursprungliga sändningen. 

Ahvenanmaan TV-tarjonta

TV-utbudet på Åland (Extern länk) avviker från utbudet i Fastlandsfinland.