Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Vad hjälper när du inte kan motta radioprogram?

Om radion inte hörs eller om det finns störningar i ljudet, kan orsaken vara

  • trasig mottagare
  • problem i antennsystemet
  • sändningsproblem, t.ex. ett serviceavbrott eller ett annat avbrott i distributionsnätet
  • en extern radiostörning som orsakas av en elutrustning eller en radioanläggning

Att utreda täckningsproblem

1:

Kontrollera om dina grannar har motsvarande problem. Om inte finns den mest sannolika orsaken i dina egna utrustningar.

2:

Testa med eventuella reservapparater om felet är i själva utrustningen.

3:

Kontrollera att apparatens anslutningar är skick.

4:

Kontrollera också att antennkablarna och -kopplingarna är i skick.

En effektiv utomhusantenn hindrar störningar

För att ta emot program utan störningar behövs det en effektiv utomhusantenn också för radio. I husbolag ska även radiomottagaren alltid kopplas till centralantennätet.

Hörbarhet i täckningsområden

Utgångspunkten vid planering av täckningsområden för radio är att man för mottagning använder en takantenn. Det är inte möjligt att garantera störningsfria radiosändningar utanför det planerade täckningsområdet.

I praktiken hörs radiostationerna inom nästan hela sina täckningsområden även med bärbara mottagare och mottagare i bilar. De är dock känsligare för variationer i signalstyrkan som beror på hinder i terrängen eller husstrukturer. En bärbar radio kan fungera bra i ett rum men bakom väggen på andra sidan huset är täckningen inte nödvändigtvis lika bra.

En del av stationerna kan höras inom ett mycket långt avstånd från sändaren utanför radiostationens egentliga täckningsområde. Vid ökning av antalet radiostationer kan nya sändare försämra möjligheten att lyssna på de nuvarande stationerna utanför deras egentliga täckningsområde.

Kontrollera också Radiostationer i Finland (Extern länk).