Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kopplingsbesiktning

Vid kopplingsbesiktning kontrolleras att bil och släpfordon (släpvagn eller släpanordning) lämpligen kan kopplas till varandra.  Vid kopplingsbesiktning av släpanordning behöver dock inte dragfordonet visas upp. Dessutom ska vid kopplingsbesiktning

  • kopplingsanordningarnas dimensionering och ändamålsenlighet kontrolleras,
  • kontrolleras huruvida kombinationen motsvarar bestämmelserna om mått, vändbarhet och andra egenskaper hos kombinationer, 
  • den största tillåtna totalmassan för kombinationen och dess fördelning mellan fordonen bestämmas.

En bil och en släpvagn som ska kopplas till den eller till dess släpvagn ska föras till kopplingsbesiktning innan kombinationen tas i bruk, om 

  • det är fråga om en fordonskombination som godkänts för specialtransporter, 
  • fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av de elkablar som styr bromsarnas funktion eller dimensioneringen eller placeringen av släpbromskopplingarna avviker från dem som allmänt används i fordon (föreskrift TRAFI/437519/03.04.03.00/2017).