Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bränsleavgift ska betalas om fordonet använder ett bränsle med en skatt som är lägre än skatten för motorbensin och dieselolja.

Du är tvungen att betala bränsleavgift till exempel om du använder brännolja i en personbil i stället för diesel. Bränsleavgift ska betalas även när du använder flytgas, naturgas eller annat därmed jämförbart gasformigt bränsle som bränsle i ett fordon.

I allmänhet framkommer användningen av bränslet i ett bränsleprov som tullen eller polisen tagit. Traficom påför bränsleavgift om det i fordonets bränslesystem finns ens lite sådant bränsle för vilket bränsleavgift ska betalas. Det spelar ingen roll hur och var du använder fordonet. Om bränsleavgift har påförts för ditt fordon, får du inte föra bilen ut från Finland innan avgiften har betalats.

 

Uppdaterad