Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Säkerhetsrådgivare för farligt gods

Den som bedriver transport av farligt gods på väg eller järnväg och som i anslutning till dessa transporter utför förpackning eller lastning eller idkar annan verksamhet med anknytning till säkerheten vid transport av farligt gods ska utse en säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att övervaka och styra denna verksamhet samt utreda metoder med vilka uppdrag i anslutning till transport av farligt gods kan utföras så säkert som möjligt.

Säkerhetsrådgivaren ska inneha ett intyg över ett prov som mottagits av Traficom och som visar att personen i fråga besitter tillräcklig sakkunskap om transport av farligt gods och de uppgifter som föreskrivits för rådgivaren.

Gör så här

1: Utbilda dig

Du kan skaffa den kompetens som behövs i säkerhetsrådgivarens uppgifter genom att delta i en utbildning för säkerhetsrådgivare för farligt gods eller alternativt genom självständiga studier.

2: Avlägg provet för säkerhetsrådgivare

Provet för säkerhetsrådgivare gäller transport av farligt gods på väg eller järnväg. Provet kan omfatta alla klasserna av farligt gods 1–9 eller alternativt kan du specialisera dig i ett prov för en viss godsklass (se avsnittet provet för säkerhetsrådgivare). Provet kan avläggas på finska eller svenska.

3: Provets resultat

Du får provets resultat och respons enligt ämnesområde genast efter att du avlagt provet.

Du kan göra om ett underkänt prov genast om det finns lediga provtider.

4: Intyg för säkerhetsrådgivare

Efter att ha avlagt provet med godkänt resultat får du ett intyg för säkerhetsrådgivare per post inom cirka tre veckor.