Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Befrielse från bilskatt är möjlig för specialfordon på vissa villkor. Om fordonets användningssyfte, äganderätt eller konstruktion ändras på ett sätt som inverkar på beskattningen, återkräver Traficom en del av skatteförmånen.

Bilskatteförmånen som beviljats för fordon som används för ett särskilt ändamål preskriberas efter en särskilt bestämd tid, dvs. inom 36 eller 48 månader. Med preskribering av bilskatt avses den tidsperiod under vilken fordonet används i enlighet med den beviljade skatteförmånen. Preskriberingstiden räknas i fulla kalendermånader. Beloppet på skatteförmånen som återkrävs minskas för varje påbörjad kalendermånad som fordonet använts i enlighet med skatteförmånen.

Uppdaterad