Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Genom en anmälan om överlåtelse upphör säljarens skyldigheter i förhållande till farkosten.

Ge köparen ett certifikat 

Ett certifikat är en digital kod som är i kraft i 30 dagar. Skapa ett certifikat i Traficoms e-tjänst. Om du vill får du certifikatet skickat till dig per e-post eller så kan du skriva ut certifikatet som en pdf-utskrift. 

Med hjälp av certifikatet kan den nya ägaren enkelt registrera båten på Traficoms webbplats. 

Gör alltid upp ett överlåtelsebrev 

Gör upp ett överlåtelse- eller köpebrev (Extern länk) (Extern länk)för farkosten för både dig själv och köparen. Kontrollera köparens identitet och anteckna köparens personbeteckning eller FO-nummer i överlåtelsebrevet. Du får ett förhandsifyllt överlåtelsebrev med uppgifter om din farkost när du skapar ett certifikat i Traficoms e-tjänst. 

Med ett överlåtelsebrev kan den nya ägaren registrera farkosten i sitt namn också på andra sätt än via e-tjänsten. 

Gör en anmälan om överlåtelse

Med en överlåtelseanmälan ser du till att din betalningsskyldighet gällande farkosten upphör på rätt överlåtelsedag även om köparen inte registrerar farkosten i sitt namn. Om du har sålt din farkost får du inte längre avregistrera det.

För en överlåtelseanmälan behöver du köparens personbeteckning eller FO-nummer som du hittar i överlåtelse- eller köpebrevet som du gjort upp tillsammans med köparen.

En överlåtelseanmälan ersätter också ett certifikat. Köparen kan registrera farkosten i sitt namn enbart med hjälp av överlåtelseanmälan. 

Spara ett intyg över försäljningen – till exempel kvitto på betalning eller det överlåtelse- eller köpebrev som undertecknats av bägge parter – så att du vid behov kan bestyrka uppgifterna som du har anmält.

I de flesta situationer klarar man sig bra med anvisningarna ovan. Men ibland kan man behöva mer information.

Kom ihåg att säga upp ditt eventuella radiotillstånd

Uppdaterad