Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

För taxibilar som har registrerats första gången före 1.7.2022 har Skatteförvaltningen under vissa förutsättningar kunnat bevilja nedsättning av bilskatten. Stora taxibilar som är tillgänglighetsanpassade och registrerade för skol- och dagvårdstransporter kan vara helt befriade från bilskatt under vissa förutsättningar. Om fordonet eller dess användning inte längre uppfyller förutsättningarna för skatteförmånen, till exempel om du säljer taxin eller upphör med den tillståndspliktiga användningen innan 36 månader har förflutit från att fordonet registrerades för den tillståndspliktiga användningen, återkräver Traficom den erhållna förmånen.

Beviljad bilskatteförmån för fordon preskriberas inom antingen 36 eller 48 månader. Med preskribering av bilskatt avses den tidsperiod då fordonet används enligt den beviljade skatteförmånen. Preskriberingstiden beräknas som fulla kalendermånader. Om förutsättningarna för den beviljade skatteförmånen inte längre uppfylls, ska en del av skatteförmånen återbetalas.Beloppet av den skatteförmån som återkrävs minskas för varje påbörjad kalendermånad som fordonet har använts enligt skatteförmånen.

Bilskatten återkrävs inte om

  • fordonet har varit i tillståndspliktig användning i minst 36 månader eller
  • du säljer fordonet och användningen av det fortsätter som tillståndspliktig inom en månad efter ägarbytet.

Bilskatten återkrävs om

  • du säljer taxin inom 36 månader och användningen inte fortsätter som tillståndspliktig eller
  • du upphör med den tillståndspliktiga användningen innan 36 månader har förflutit från att fordonet registrerades
  • på grund av skada avregistrerat fordon registreras på nytt för annan än tillståndspliktig användning.

 

Ytterligare information om beviljade skatteförmåner för taxibilar finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Vanliga frågor

Uppdaterad