Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Om du trimmar en moped eller lätt fyrhjuling (såsom en mopedbil eller vägregistrerad fyrhjuling) så att fordonets konstruktion har ändrats och hastigheten är högre än 45 kilometer i timmen, anses den motsvara en motorcykel eller tung fyrhjuling. Då kan det hända att du måste betala bilskatt för fordonet.

Polisen meddelar Traficom om trimmade fordon och därefter skickas en begäran om utredning till fordonets ägare. Fordonets ägare har möjlighet att ge sin egen utredning i ärendet. Efter tiden för hörande fattar Traficom beslut om bilskatt i ärendet. 

Bilskatten betalas i regel av den ägare i vilkens ägo fordonet var när Traficom fick besked om trimningen. 

Bilskatten för ett trimmat fordon bestäms utgående från det allmänna konsumentpriset för ett motsvarande begagnat fordon och från skattesatsen enligt slagvolymen.

 

Skyldigheten att betala bilskatt fråntas inte av att fordonet

  • avställs
  • skrotas, det vill säga slutgiltigt tas bort ur Trafik- och Transportregistret
  • återställs till sitt ursprungliga skick.

Skyldigheten att betala fråntas inte heller av att man inte känner till lagstiftningen.

Vanliga frågor

Uppdaterad