Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bränsleavgift behöver inte heller betalas för till exempel motorredskap eller motorredskap som byggts på bilchassi utan något annat än flak, tank eller annat lastutrymme med direkt samband med redskapsuppgiften.

BRÄNNOLJA FÅR ANVÄNDAS I MOTORREDSKAP DÅ

  • du arbetar på ett arbetsområde
  • du utför transporter på arbetsområdet på grund av användningsändamålet
  • du utför transporterna med ett motorredskap, inte med en släpvagn. Den maximala tankstorleken är 2 m3
  • du flyttar motorredskapet från ett arbetsområde till ett annat
  • du transporterar egna bränslen och smörjmedel
  • du flyttar motorredskapet till exempel för service eller tankning.

Obs! Du kan inte betala dagsavgift för ett motorredskap eller för en traktor utrustad med hydraulisk ledramsstyrning som bär en last.

Uppdaterad