Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Den som bedriver transport av farligt gods på väg eller järnväg och som i anslutning till dessa transporter utför förpackning eller lastning eller idkar annan verksamhet med anknytning till säkerheten vid transport av farligt gods ska utse en eller flera säkerhetsrådgivare.

Säkerhetsrådgivaren ska ha ett gällande intyg över avlagt prov för säkerhetsrådgivare. Den som ska utses till säkerhetsrådgivare ska ge skriftligt samtycke till uppgiften.

Gör så här

1

Utbilda dig

Du kan skaffa den kompetens som behövs i säkerhetsrådgivarens uppgifter genom att delta i en utbildning för säkerhetsrådgivare för farligt gods eller alternativt genom självständiga studier.

2

Avlägg provet för säkerhetsrådgivare

Provet för säkerhetsrådgivare gäller transport av farligt gods på väg eller järnväg. Provet kan omfatta alla klasserna av farligt gods 1–9 eller alternativt kan du specialisera dig i ett prov för en viss godsklass (se avsnittet provet för säkerhetsrådgivare). Provet kan avläggas på finska eller svenska.

Du får provets resultat och respons enligt ämnesområde genast efter att du avlagt provet. 

3

Intyg för säkerhetsrådgivare

Intyget söks hos Ajovarmas serviceställe. 

Intyget ges på ansökan redan vid servicestället, om förutsättningarna för att bevilja intyget uppfylls. En förutsättning för beviljande av intyget för transport av farligt gods är att sökanden har avlagt provet för säkerhetsrådgivare med godkänt resultat.

Ansökningsavgiften är 50 euro.

Uppdaterad