Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Återkallelser

Om det konstateras att fordonet inte överensstämmer med kraven eller att det medför en allvarlig risk, bör fordonets tillverkare, tillverkarens representant, importören eller distributören (nedan den ekonomiska aktören) vidta nödvändiga avhjälpande åtgärder för att få fordonet i fråga överensstämma med kraven, att dra tillbaka fordonet från marknaden eller att ordna återkallelse beroende på fallet.

Fordonstillverkaren kan ordna så kallade service- eller reparationskampanjer även på grund av mindre fel eller avvikelser och dessa behöver inte meddelas till Traficom. De antecknas inte heller i databasen.

Kampanjerna för återkallelse gäller de fordon som angetts i fordonslagen och som har godkänts för användning i trafik, till exempel bilar, motorcyklar, traktorer och släpvagnar.

Kampanj för återkallelse och fordonets ägare

Ägaren av fordonet som omfattas av kampanjen för återkallelse får en inbjudan av den ekonomiska aktören att lämna in fordonet för reparation på grund av ett fel eller en avvikelse. 

Om fordonet, trots kallelser, inte lämnas in för reparation, skickas Traficoms följebrev med den sista kallelsen. I följebrevet sägs att Traficom kommer att lägga till en begränsning i fordonets registreringsuppgifter.

Om fordonet inte lämnats in för reparation inom åtta veckor från det sista kallelsebrevet, förses registreringsuppgifterna med en anteckning om icke slutförd kampanj för återkallelse på basis av uppgifterna från den ekonomiska aktören. Anteckningen om begränsningen medför att fordonet inte kan godkännas vid den periodiska besiktningen, registreringsbesiktningen eller kontrollbesiktningen.

Det är möjligt att stryka begränsningsanteckningen till exempel vid ett besiktningsställe i samband med den periodiska besiktningen genom att bevisa att kampanjreparationen är slutförd.

Om man trots uppmaningar inte lämnar in fordonet för reparation kan Traficom meddela ett körförbud för fordonet.

Uppdaterad