Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Europeiska mobilitetsveckan firas varje år i september, från den 16 till den 22 september, för att uppmuntra människor att reflektera över sina egna dagliga mobilitetsval, och deras inverkan på miljön, samhället och hälsan.

Under mobilitetsveckan anordnar europeiska städer och kommuner evenemang och uppmärksammar åtgärder för att främja hållbar mobilitet. Veckan avslutas med den traditionella Bilfria dagen den 22 september.

Mobilitetsveckan firades första gången i Europa 2002, då 300 städer deltog. I Finland har Bilfria dagen organiserats sedan 2000 och mobilitetsveckan sedan 2003.

Kommuner och städer är de officiella deltagarna, men alla som är intresserade är välkomna att organisera evenemang och aktiviteter, till exempel klubbar och föreningar. Mobilitetsveckan är ett utmärkt sätt att öka medvetenheten om mobilitetens hållbarhet och ekonomi, även på arbetsplatser och skolor

År 2023 kommer temat för mobilitetsveckan att belysa vikten av en aktiv livsstil och den energi den ger dig

I år är det den 20:e upplagan av mobilitetsveckan, som uppmuntrar till hållbar mobilitet. Mobilitetsveckan 2023 kommer att uppmuntra människor att tänka på hur du kan ge energi till din dagliga pendling med olika mobilitetsalternativ.  

Aktiv rörlighet kan enkelt läggas till i din dagliga rutin, till exempel på affärsresor, shoppingresor eller för hobbyer eller när du reser till en fritidsaktivitet. Hållbar mobilitet kan spara bränsle och energi, men den kan också ladda dina batterier. Genom att välja ett alternativt eller nytt transportsätt kan du bli mer aktiv i ditt dagliga liv, få lite ledigt eller till och med upptäcka ett nytt sätt att ta dig runt, en ny väg till din destination.

Mobilitetsveckan inbjuder alla i Finland att delta. Alla kan engagera sig på sitt eget sätt och prova på olika aktiviteter under veckan, dvs.gång, cykling, kollektivtrafik, elcyklar eller samåkning mitt i vardagen. I många kommuner och städer är Mobilitetsveckan synlig genom olika evenemang och syns även i sociala mediekanaler.

Finska deltagande kommuner och städer (Extern länk)
 

Faktaruta: Kände du till dessa fakta om hållbar mobilitet?

1. Bara en halvtimmes daglig promenad kan förbättra din kondition med 10-15 % på några månader (UKK-institutet).

2. Under ett läsår gör en skolelev cirka 400 resor mellan hemmet och skolan. För elever i grundskolan är en stor del av skolresorna mellan hemmet och skolan kortare än fem kilometer. De flesta skolresor görs till fots eller med cykel. I gymnasieåldern minskar muskelrörligheten för samma avstånd till skolan (LIITU-studie, 2022).

3. Cykelanvändningen är jämnt fördelad över alla inkomstgrupper. I de högsta inkomstgrupperna är dock antalet cyklade kilometer högre än i de övriga inkomstgrupperna. 

4. 63% av alla kollektivtrafikresor görs av kvinnor (Persontrafikundersökningen, 2021). 

5. För resor på strax över 20 km är kollektivtrafikens hastigheter konkurrenskraftiga med bilens, om det finns en lämplig kollektivtrafikförbindelse (Persontrafikundersökningen, 2021). 

6. En personbil har normalt plats för 5 personer, men används fortfarande oftast av en eller två personer. Effektiviteten i bilresor kan ökas genom att plocka upp personer som reser i samma riktning, till exempel till jobbet eller till fritidsaktiviteter (Persontrafikundersökningen, 2021). 

7. Uleåborg har nästan tre gånger så många cyklister som genomsnittet i Finland (Persontrafikundersökningen, 2021). 

8. Den genomsnittliga körsträckan med elassisterad cykel är ca 10 km. Av alla dagliga resor som finländarna gör är 75 % kortare än 10 kilometer. När cykelbördan lättas av den elassisterade cykeln är det lätt att klara av en sträcka på upp till 20 km. 
(UKK-institutet, Uppföljningsstudie av kampanjen för skrotningspremie, 2023)

Uppdaterad