E-tjänster för trafik och Suomi.fi-fullmakter

Genom Suomi.fi-fullmakter kan ett företag ge ett annat företag eller en person fullmakt att på sina vägnar uträtta ärenden i Traficoms e-tjänster för trafik.

Hur loggar du in som företrädare för ett företag eller en organisation?

Organisationskunderna loggar in med hjälp av Suomi.fi-identifikation. (Extern länk) Organisationerna ska ge behöriga användare Suomi.fi-fullmakter för att de ska kunna använda Traficoms tjänster. (Extern länk)

Fullmakter i Handelsregistret, FODS eller föreningsregistret 

När användaren väljer att uträtta ärenden för ett företag kontrolleras det i Handelsregistret, FODS och föreningsregistret om personen i fråga har rätt att företräda företaget och uträtta ärenden för ett företags eller en organisations räkning. Personer med rätt att företräda och underteckna behöver inte göra någonting utan kan uträtta ärenden i Mina ärenden och utan att det beviljas en separat Suomi.fi-fullmakt. Sätten att företräda företag i vår tjänst är:

 • Näringsidkare
 • Verkställande direktör
 • Verkställande direktörs ställföreträdare
 • Vice verkställande direktör
 • Bolagsman
 • Styrelsemedlem i aktiebolag eller i bostadsaktiebolag
 • Styrelseordförande i aktiebolag eller i bostadsaktiebolag

Roller som registrerats i föreningsregistret som berättigar till att uträtta ärenden för föreningens räkning kan vara:

 • Styrelseordförande
 • Styrelsemedlem

Styrelseledamöterna  i aktiebolag eller i bostadsaktiebolag kan befullmäktigas tillsammans om 

 • Det finns information om styrelseledamöterna i handelsregistret
 • Alla styrelseledamöter har finländsk personbeteckning

Läs mer om att uträtta ärenden för ett företag eller ett samfund på webbplatsen Suomi.fi. (Extern länk)

Givna fullmakter i fullmaktsregistret

Om företagets företrädare inte har någon ställningsbaserad behörighet att uträtta ärenden på organisationens vägnar, ska han eller hon i fullmaktsregistret ha en fullmakt som företaget gett honom eller henne. Fullmakten kan ges av en person med ställningsfullmakt i företaget eller en person som har fått behörighet att bevilja fullmakter av en person med ställningsfullmakt. (Extern länk)

Om det fullmaktsgivande företaget eller samfundet inte själv kan ge fullmakt i Suomi.fi-fullmakter, kan man ansöka om registrering eller radering av en fullmakt samt godkänna begäran om fullmakt via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. (Extern länk)

Traficoms e-tjänster för trafik använder följande fullmakter i fullmaktsregistret:

YrkestrafikUpprätthållande av transportaktörernas uppgifter och tillståndMed denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska och redigera uppgifter om organisationen, skapa tillståndsansökningar och granska uppgifter om tillstånd.
Transportmedel

Se på uppgifter om transportmedel

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar se på uppgifter om transportmedel.

 

Skapa certifikat och överlåtelseanmälan för fordon

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar skapa ett certifikat och göra en överlåtelseanmälan för ett fordon i samband med ägarbyte och använda alla registreringservicen.

 

Registrering av fordon

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta registrering av fordon, till exempel:

Göra första registreringen eller anmäla ägarbyte för ett fordon

Avställa och påställa ett fordon

Beställa registreringsskyltar eller registreringbevis

 

Fordonsskatteärenden

 

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla fordonsskattens rater, ansöka om befrielse från fordonsskatten samt skriva ut skatteskuldsintyg.

 Registrering av luftfartygMed denna fullmakt kan den befullmäktigade göra en registreringsanmälan för luftfartyg på fullmaktsgivarens vägnar.
 Anmälan om egenkontroll av fartyg och åtgärdade besiktningsbristerMed denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra en anmälan om egenkontroll över besiktning av ett fartyg samt anmäla brister som har konstaterats vid besiktningen som åtgärdade.

Vattenfarkoster och fartyg

Registrering av vattenfarkoster och fartyg

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra registreringsanmälningar för vattenfarkoster och fartyg.

 

Anmälan om uppgifter om sjötjänstgöring

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla besättningens uppgifter om sjötjänstgöring.

Informationstjänster

Beställning av uppgifter om transportmedel

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar beställa uppgifter om transportmedel.

Ge och begär fullmakter

När du identifierar dig i Suomi.fi kan du ge och begära elektroniska fullmakter för ärenden som du väljer.

Finnish Authenticator -identifieringstjänsten

I tjänsten Mina ärenden kommer man att ta i bruk Finnish Authenticator-identifieringstjänsten i samband med att KATSO avskaffas. FinnAuth-identifieringstjänsten kan användas av finländska organisationers utländska anställda som inte har en finsk personbeteckning.

Läs mer om Finnish Authenticator-identifieringstjänsten. (Extern länk)

Vem kan tills vidare inte använda Suomi.fi-fullmakter?

Uträttande av ärenden för en annan personkunds räkning med Suomi.fi-fullmakter är ännu inte möjligt i Mina Ärenden. Det blir möjligt att uträtta ärenden för en personkunds räkning i slutet av 2022.