Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Projektunderstödet för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt och försök som gäller trafiksäkerhet samt för säkerhetsundersökningar.

Nästa ansökan för statsunderstöd för trafiksäkerhetsprojekt ordnas på hösten 2024.