Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Att anmäla sig som registrar

Den som vill bli en registrar måste, före inlämnandet av anmälan, omsorgsfullt bekanta sig med alla de krav som uppställts i lag. Om du vill bli en registrar är det ytterst viktigt att ta reda på att du uppfyller alla de informationssäkerhetsskyldigheter och övriga skyldigheter som ålagts en registrar.

Anmäla sig som registrar(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

För blivande registrarer