Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ska du byta motor i din båt? Så här anmäler du motorbytet på webben.

Gör så här

1

Skanna in eller fotografera handlingarna

Kontrollera att du har ett överlåtelsebrev (Extern länk) för motorn där motorn specificerats samt uppgifter om säljare och köpare.

Kontrollera att du har en försäkran om överensstämmelse för motorn, om du har köpt den ny. Försäkran om överensstämmelse finns i allmänhet i anslutning till instruktionsboken.

Skanna in eller fotografera handlingarna före du påbörjar anmälan.

2

Var beredd på att fylla i flera tekniska uppgifter om farkosten och dess motor

Med hjälp av anmälningsblanketten (Extern länk) kan du på förhand ta reda på vilka uppgifter som efterfrågas. Alla uppgifter som är markerade med en stjärna (*) är obligatoriska även när man gör en registeranmälan elektroniskt. Vissa uppgifter om din farkost kan eventuellt finnas sedan tidigare. Om det är fråga om en gammal båt kan uppgifterna dock vara mycket bristfälliga.

3

Logga in på vår e-tjänst

Tjänsten kräver identifiering. Du måste vara minst 15 år.

4

Välj tjänst

Välj den farkost ur listan för vilken du vill anmäla ett motorbyte. Välj tjänsten Ändra farkostens tekniska uppgifter.

5

Komplettera uppgifterna

Fyll i de tekniska uppgifter som saknas om farkosten.

På sidan Kontrollera motoruppgifter ska du först ta bort farkostens nuvarande motor och först därefter lägga till den nya motorn.

Du måste först söka fram motorn genom att mata in motorns tillverkningsnummer och märke.

Kontrollera att du angett tillverkningsnumret i rätt form . Tillverkningsnumret anges i olika format beroende på märket. Det är viktigt att motorns tillverkningsnummer anges rätt så att systemet hittar eventuella uppgifter om en motor som redan finns i systemet eller som förhandsanmälts av tillverkaren. Om motorn hittas färdigt behöver du inte själv mata in alla motoruppgifter.

6

Bifoga nödvändiga bilagor

Efter att du har lagt till uppgifter om motorn kan du lägga till ett köpe- eller överlåtelsebrev och en eventuell försäkran om överensstämmelse för motorn i systemet.

7

Godkänn ändringarna

På sista sidan får du ett meddelande om att din anmälan är under behandling. På denna sida kan du skriva ut ett kvitto. Ändringen är kostnadsfri.

Om du kryssade i att du kommer att skicka in vissa bilagor per post ska du skriva ut ett följebrev från godkännandesidan. Skicka följebrevet tillsammans med de handlingar som du skickar per post. På detta sätt blir det enklare att koppla dem till rätt ärende och behandlingen påskyndas. Observera att om du har meddelat att du skickar bilagor per post, inleds inte behandlingen av ärendet förrän alla nödvändiga bilagor har inkommit.

Behandlingstiden för en anmälan är 1–2 veckor. Det nya registreringsbeviset skickas hem till dig per post när motorbytet har registrerats.

Du kan emellertid använda din farkost med den nya motorn redan innan registreringsbeviset har kommit. Myndigheterna kan vid behov kontrollera i systemet att farkosten är registrerad och att bevisbeställningen är i kraft. Det lönar sig dock att ha köpebrevet med sig då man rör sig till sjöss.

Läs mer