Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Första registreringen av självbyggda farkoster och veteranbåtar

Den första registreringen ska göras innan båten tas i bruk i Finland. Första registrering gäller alla båtar som för första gången registreras i Finland. Du ska uppge den kommun i Finland där farkosten huvudsakligen används. En förutsättning för registreringen är att farkosten tas i bruk i Finland.

Så här sköter du ärendet elektroniskt

1

Skanna in eller fotografera handlingarna

Skanna in fotografier av den färdiga båten innan du påbörjar anmälan. Du kan även skicka in bilagorna per post i efterhand.

3

Logga in på vår e-tjänst

Tjänsten kräver identifiering. Du måste vara minst 15 år.

4

Välj tjänst

Välj tjänsten Första registrering av farkost. 

5

Komplettera uppgifterna

Komplettera uppgifterna om ägare/innehavare. Som inloggad användare anges du automatiskt som ägare till farkosten och detta kan inte ändras. 

6

Godkänn ändringarna och betala

Betala registreringen och kom ihåg att klicka på knappen Retur till säljarens tjänst, varefter du får en bekräftelse på betalningen och kan skriva ut ett kvitto.

Om du kryssade i att du kommer att skicka in vissa bilagor per post ska du skriva ut ett följebrev från godkännandesidan. Skicka följebrevet tillsammans med de handlingar som du skickar per post. På detta sätt blir det enklare att koppla dem till rätt ärende och behandlingen påskyndas. Observera att om du har meddelat att du skickar bilagor per post, inleds inte behandlingen av ärendet förrän alla nödvändiga bilagor har inkommit.

Behandlingstiden för en anmälan är 1–2 veckor. Registreringsbeviset skickas hem till dig per post när din farkost har registrerats.

I tjänsten Mina ärenden ser du när farkosten visas i ditt namn, varefter du kan använda farkosten även om registreringsbeviset ännu inte har kommit. Kom ihåg att fästa registerbeteckningen på farkosten enligt anvisningarna.   Myndigheterna kan vid behov kontrollera i systemet att farkosten är registrerad och att bevisbeställningen är i kraft. Det lönar sig dock att ha köpebrevet med sig då man rör sig till sjöss. 

Alternativt kan du skicka en undertecknad registeranmälan jämte bilagor till Traficom:

Transport- och kommunikationsverket Traficom
PB 320
00059 TRAFICOM

kirjaamo@traficom.fi